Tập trung các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững

Xác định phát triển chăn nuôi sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của huyện, thời gian qua huyện Đakrông đã tập trung nhiều giải pháp để đầu tư phát triển chăn nuôi và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Riêng trong tháng 10/ 2019, huyện đã Phê duyệt dự toán và cung cấp giống cỏ, vật tư nông nghiệp cho 89 hộ thuộc 10 xã, thị trấn thuộc nguồn vốn Chương trình cây, con chủ lực năm 2019 theo Quyết định 23/2017/QĐ-ƯBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh. Tổ chức 6 lớp tập huấn cho 124 hộ về kỹ thuật làm chuồng trại và chăm sóc, nuôi dưỡng bò; nghiệm thu làm chuồng trại bò cho 62 hộ được hỗ trợ bò đợt 1 năm 2019 và cung cấp 35 con bò giống cho 35 hộ tại 02 xã Mò 0 và Hướng Hiệp từ nguồn vốn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tài trợ giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục chỉ đạo mô hình nuôi bò theo hỉnh thức trang trại tại xã Hướng Hiệp; Hướng dẫn UBND xã hoàn thiện dự án mô hình trang trại bò quy mô 100 con đến năm 2025 tại xã Hải Phúc, dự án chăn nuôi Hươu Sao lấy nhung và nuôi bò vỗ béo tại xã Triệu Nguyên. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ có có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện. tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đến nay đã công bố hết Dịch tại 3 xã; còn 6 xã và thị trấn vẫn xảy ra bệnh Dịch; tổng số lượng lợn đã tiêu hủy đến thời điểm hiện tại là 221 con, trọng lượng là 7.577 kg. Hiện nay, dịch bệnh LMLM đã xuất hiện trên đàn gia súc của 9 thôn ở 2 xã Mò Ó và Hướng Hiệp, huyện đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh, không để lây lan trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến