Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Ngày 16/9/2019 UBND huyện Đakrông tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Dự lớp tập huấn có đại diện sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Trị, về phía huyện Đakrông có đ/c Hồ Thị Kim Cúc PCT UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện cùng các đ/c Trưởng BCĐ, các đ/c thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông.
Tại lớp tập huấn các học viên đã được hướng dẫn thực hiện các nội dung như: Những quy định chung về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại cấp xã; Tổ chức thực hiện; Hệ thống các biểu, mẫu, phiếu rà soát. Việc tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm xác định, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2020. Và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm của các địa phương theo Nghị quyết của HĐND các cấp đề ra. Đồng thời, xác định được nguyên nhân, nhu cầu trợ giúp ở từng địa phương, dự báo số lượng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 để xây dựng các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Tác giả bài viết: Minh Vũ