Nhiều lợi ích từ việc quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy

Thực hiện chủ trương quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy, thời gian qua, toàn huyện Đakrông có khoảng 3.500 hộ tại 68 thôn, bản, tham gia sản xuất ổn định trên 6.000 ha đất nương rẫy, làm thay đổi phương thức canh tác truyền thống “phát, đốt, cốt, trỉa”, du canh đốt rừng làm rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi như trước đây.
Nhiều lợi ích từ việc quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy
Việc ưu tiên quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân, mà còn góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Huyện Đakrông có trên 80% dân số là đồng bào Pa Kô, Vân Kiều. Tập quán sản xuất trước đây của người dân là đốt rẫy trỉa bắp, lúa, sản xuất được một vài vụ đất bạc màu thì bỏ hoang hóa rồi đi đốt vùng rẫy khác sản xuất, do vậy hiệu quả sử dụng đất thấp và nguy cơ xâm hại rừng rất cao. Trước thực trạng đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện Đakrông thực hiện chủ trương quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, phối hợp xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm để nhân rộng trên địa bàn, vận động người dân tham gia.
Đến nay, toàn huyện đã quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy ổn định với diện tích trên 6.000 ha cho 68 thôn, bản. Các diện tích đất nương rẫy này sau những vụ đầu khai hoang trồng cây lương thực ngắn ngày đã bạc màu người dân sẽ chuyển sang trồng rừng sản xuất, về lâu dài sẽ là diện tích rừng sản xuất ổn định bao quanh, trở thành “vùng đệm” để bảo vệ cho hơn 72.000 ha rừng nguyên sinh của huyện Đakrông. Từ đó người dân có ý thức bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần phòng, chống cháy rừng và chống xâm hại rừng, hạn chế được tình trạng lũ lụt, rửa trôi đất, ổn định đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Văn Tiến