Năm 2018: Phát hiện và xử lý 97 vụ vi phạm lâm luật

Trong năm 2018, hạt Kiểm Lâm huyện Đakrông đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn các xã: A Bung, Tà Long, Húc Nghì, Đakrông và các tuyến đường trọng điểm thường có hoạt động mua, bán lâm sản trái phép, đã phát hiện, bắt và xử lý 97 vụ vi phạm lâm luật.
Trong đó có 94 vụ vi phạm hành chính và 03 vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tính đến ngày 20/11/2018, đã xử lý hành chính 88 vụ, tịch thu 161,974 m3 gỗ các loại, thu giữ 1 xe ô tô, 01 máy cưa xăng của các đối tượng khai thác gỗ trái phép. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 368 triệu đồng. Được biết trong thời gian qua tình hình khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn vẫn đang còn diễn ra tinh vi và khá phức tạp, lực lượng kiểm lâm huyện và kiểm lâm khu bảo tồn đã tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức nhiều đợt tuần tra, tuyên truyền vận động nhân dân không tiếp tay cho lâm tặc, thành lập các điểm chốt chặn tại các cửa rừng, nhằm hạn chế tình trạng khai thác lâm sản trái phép.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng