Huyện Đakrông hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng để chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi

Nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của người dân, thông qua chương trình 30a, trong 3 năm 2016-2019 huyện Đakrông đã hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 24.441 triệu và người dân đống góp là 1.952 triệu đồng cho 1.756 hộ hưởng lợi.
Huyện Đakrông hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng để chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi
Theo đó, đã hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi và vật tư nông nghiệp: cấp phát cho người dân 411 con bò cái vàng, 46 con giống lợn nái móng cái, 90 con giống lợn thịt F1, 74 con lợn bản, 792 con dê giống địa phương, hàng trăm con gà, hơn 36 tấn phân bón, giống bời lời đỏ, chuối lùn bản địa và chồi giống dứa Queen. Bên cạnh đó, huyện Đakrông cũng đã hỗ trợ 3 máy tuốt lúa , 3 máy xát lúa và nghiền ngô, 10 máy gieo lạc và 8 máy cắt cỏ. Thông qua việc hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, hỗ trợ phân bón cho người dân đã có điều kiện để chuyển từ hình thức sản xuất quảng canh sang hình thức sản xuất bán thâm canh và thâm canh. Năng suất các loại cây trồng đều tăng. Năng suất các loại cây trồng đều tăng lên qua các năm. Chăn nuôi có chuồng trại và chủ động được nguồn thức ăn nên hạn chế tình trạng gia súc bị gầy yếu và chết trong những đợt rét đậm rét hại. Một số giống cây trồng vật nuôi đã đem lại hiệu quả cao cho người dân. Những máy móc mới cũng được hỗ trợ kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất, giài phóng dần sức lao động cho người dân, góp phần vào hành trình giảm nghèo bền vững của địa phương.

Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến