Huyện Đakrông đánh giá kết quả thực hiện MTQG XDNTM giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Ngày 8/6/2016 Huyện Đakrông tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch xây dựng 2016 -2020. Đến dự có đồng chí Ly Kiều Vân - TUV - Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM; đồng chí Lê Đắc Quỳ - PBT - Chủ Tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Văn Hùng - PCT UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban cấp huyện, lãnh đạo các xã trên địa bàn.
Toàn cảnh buổi làm việc
     Theo báo cáo tại cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 mặc dù gặp không ít khó khăn, song công tác chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM đạt được những kết quả nhất định: Tính đến cuối năm 2015 toàn huyện Đakrông đạt 88/239 tiêu chí tăng 72 tiêu chí so với cuối năm 2010. Tiêu chí quy hoạch 13/13 xã đạt chuẩn. Trong 5 năm đã thành lập được 5 mô hình tổ hợp tác bước đầu mang lại hiệu quả và nâng cao thu nhập cho người dân như: nấu rượu men lá tại thôn đá bàn xã Pa Nang, sản xuất phân viên dúi sâu cho lúa tại thôn ruộng, vườn ươm cây và nuôi ong rừng lá ngàn. Tính đến cuối năm 2015 chưa có xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông trong đó đường liên xã số km đường được cứng hóa đạt chuẩn trong toàn huyện 104/109,6 km đạt tỷ lệ 95%, trong đó 11/13 xã đạt chuẩn  riêng xã Triệu nguyên và A Vao do một số đoạn đến trung tâm xã đã bị xuống cấp và hư hỏng nặng. về tiêu chí thủy lợi có 12/13 xã đạt chuẩn về tiêu chí thủy lợi riêng A vao vẫn chưa đạt. Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh có 6.462 hộ/8 237 hộ được sử dụng nước vệ sinh chiếm hơn 85%, có 13/13 xã đạt chuẩn tiêu chí  giữ vững an ninh trật tự.Theo kết quả điều tra thì tỷ lệ hộ nghèo hầu hết các xã đều tăng so với tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ đến cuối năm 2015.
     Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề khó khăn trong việc triển khai tiêu chí văn hóa, tiêu chí môi trường, việc xây dựng đường giao thông nông thôn và nguồn vốn để thực hiện chương trình. Thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nười dân, có như vậy người dân mới hiểu và triển khai thực hiện, quan tâm thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để huy động được mọi nguồn lực làm giám sát việc duy trì các tiêu chí đạt được một cách có hiệu quả trong  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Phương Nhi - Xuân Đông