Hội nông dân huyện sơ kết mô hình "Hũ gạo tình thương nông dân" làm điểm tại xã Hướng Hiệp.

Thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2019. và sơ kết 6 tháng tổ chức thực hiện mô hình "Hủ gạo tình thương nông dân", chiều ngày 23/10/2019 Hội nông dân huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình "Hũ gạo tình thương nông dân" làm điểm tại xã Hướng Hiệp.
Hội nông dân huyện sơ kết mô hình "Hũ gạo tình thương nông dân" làm điểm tại xã Hướng Hiệp.
Mô hình "Hũ gạo tiết kiệm nông dân" được Hội nông dân huyện triển khai làm điểm tại 10 chi hội của xã Hướng Hiệp. Sau 6 tháng triển khai thực hiện tại địa bàn xã Hướng Hiệp đã thu được gần 800kg gạo toàn bộ số gạo này đã được hội nông dân xã trao cho 76 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Với mong muốn giúp đỡ chia sẽ những khó khăn mà các hội viên đang còn gặp phải Hội nông dân huyện đã phát động mô hình này nhằm kêu gọi, vận động các hội viên, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội có điều kiện ủng hộ để mô hình thực sự phát huy hiệu quả và đúng với ý nghĩa của nó. Tại hội nghị Hội nông dân huyện đã trao tặng giấy khen của hội cho 25 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trong quá trình tham gia thực hiện mô hình"Hũ gạo tình thương nông dân".

Tác giả bài viết: Quang Duy