Hiệu quả tích cực từ các nguồn hỗ trợ cho người dân

Hiện nay nhiều địa phương trong huyện người dân đã đưa máy móc vào đồng ruộng, rút ngắn thời gian làm mùa vụ, giải phóng dần sức lao động. Bên cạnh đó, nhờ được tập huấn, hướng dẫn, nhiều người dân đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Năm 2019 đạt sản lượng lương thực 7.964 tấn. Trên địa bàn huyện cũng đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cao su tiểu điền, nuôi lợn bản, thí điểm trồng cây mắc ca, thâm canh lúa nước, trồng chuối; nuôi dê nhốt chuồng, trồng cây gỗ lớn…
Nhiều hộ dân thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ để phát triển sản xuất
Từ nhiều nguồn vốn hỗ trợ cho người dân để phát triển kinh tế như giống lợn nái, lợn thịt, bò, dê; các loại giống cây trồng như ngô, chuối, dứa, thức ăn cho vật nuôi, thuốc thú y, phân bón các loại, được hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hình thành các vùng sản xuất tập trung cây, con chủ lực như ngô, lạc, cao su, vùng gỗ nguyên liệu, chăn nuôi gia súc. Mặt khác, thông qua việc hỗ trợ làm chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, các loại giống vật nuôi, cây trồng mới làm cho người dân có điều kiện để chuyển sang hình thức sản xuất bán thâm canh và thâm canh. Đáng chú ý là việc giao khoán, chăm sóc bảo vệ rừng đã được thực hiện với diện tích 13.056 ha rừng, giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng cho 1.176 hộ gia đình. Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ nhận giao khoán cho các hộ theo đúng quy định. Ngoài ra còn tạo điều kiện để người dân phát triển trồng rừng sản xuất, góp phần tăng độ che phủ và cải thiện đời sống.

Tác giả bài viết: Lâm Phương