Hiệu quả bước đầu của mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học ở huyện Đakrông

Những năm qua việc áp dụng các mô hình chăn nuôi để giúp người dân trong công tác XĐGN luôn được huyện Đakrông quan tâm. Và mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học đang được người dân thực hiện có hiệu quả tại xã Ba Lòng.
Hiệu quả bước đầu của mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học ở huyện Đakrông
Vào một ngày cuối thu năm 2019 chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi gà thả vườn của gia đình ông Nguyễn Thú thôn Hà Vụng xã Ba Lòng. Tháng 6 năm 2019, gia đình ông được Trung tâm khuyến nông tỉnh hổ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học. Trước đây gia đình ông cũng chăn nuôi gà thả vườn nhưng hiệu quả mang lại thấp gà phát triển không đều lại hay bị bệnh nên hiệu quả thấp. Nhưng sau khi thực hiện mô hình chăn nuôi này, đàn gà của gia đình ông phát triển tốt và cho xuất chuồng gần 200kg gà thịt thương phẩm với giá 100.000đ/kg, hiện tại gia đình đang tái đàn để phát triển tiếp.Ông Nguyễn Thú Thôn Hà Vụng xã Ba Lòng - huyện Đakrông cho biết: "Trước kia cũng chăn nuôi gà nhưng hiệu quả thấp, do mua giống gà trôi nổi không rõ nguồn góc; nhờ chương trình khuyến nông khuyến lâm tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện, hỗ trợ gà giống, hướng dẫn kỷ thuật làm chuồng nuôi trên đệm lót sinh học, thuốc phòng trừ dịch bệnh, thức ăn nên đàn gà phát triển tốt, ổn định mang lại thu nhập cho gia đình".
Mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học được Trung tâm Khuyến nông tỉnh đần tư cho 11 hộ dân ở 2 thôn tại xã Ba Lòng ừ tháng 6 năm 2019. Mỗi hộ chăn nuôi gà thịt sử dụng đệm lót sinh học được hổ trợ ban đầu 100 con gà giống Lượng Huệ, thức ăn, được hướng dẫn cách làm chuồng trại ứng dụng đệm lót sinh học, cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh..Đến nay 11 mô hình đều phát triển tốt các hộ gia đình đều đã xuất bán gần hết số gà được hổ trợ ban đầu. Nhiều hộ dân cũng đã tiến hành làm vệ sinh chuồng trại để tái đàn. Bên cạnh đó ngoài nguồn thức ăn sẳn có như chuối, cám,lúa, ngô thì một số hộ dân cũng đang học tập tìm cách nuôi thêm giun quế để làm thức ăn cho gà.Anh Nguyễn Phi Hùng Cán bộ Nông Nghiệp xã Ba Lòng Huyện Đakrông nói: "Chương trình khuyến nông khuyến lâm tỉnh Quảng Trị hỗ trợ cho xã Ba Lòng 11 mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học, tất cả các mô hình đều được duy trì và phát triển tốt; thời gian tới mong muốn các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ cho địa phương để nhân rộng thêm các mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững của xã nhà".
Kết quả ban đầu cho thấy việc chăm nuôi gà thịt trên đệm lót sinh học mang lại hiệu quả cao hơn so với việc chăn nuôi truyền thống, đó là đàn gà phát triển ổn định ít dịch bệnh, dễ ứng dụng ,vốn đầu tư thấp nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao cho người chăn nuôi. Nên rất cần được nhân rộng trên địa bàn các xã để người dân áp dụng phát triển chăn nuôi góp phần vào công tác XĐGN.

Tác giả bài viết: Quang Duy - Minh Vũ