Điện lực Đakrông ra quân chỉnh trang hệ thống lưới điện nông thôn

Trong hai ngày 15 và 16/4/2021 Điện lực Đakrông ra quân Thay thế hộp công tơ, chỉnh trang hệ thống lưới điện nông thôn tại xã Triệu nguyên huyện Đakrông.
Điện lực Đakrông ra quân chỉnh trang hệ thống lưới điện nông thôn
Theo kế hoạch, Điện lực Đakrông sẽ tiến hành việc chỉnh trang lưới điện nông thôn trong thời gian 2 ngày, với tổng chiều dài gần 5km và thay thế mới vỏ hộp công tơ cho hơn 300 khách hàng trên địa bàn xã. Bên cạnh đó Điện lực Đakrông đã phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn tiến hành chỉnh trang lại hệ thống cáp viễn thông đi chung trên hệ thống lưới điện để tạo thẩm mỹ cảnh quan. Được biết, xã Triệu Nguyên huyện Đakrông là địa phương đầu tiên của huyện Đakrông đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020 và tổ chức lễ đón nhận vào ngày 17/4/2021, việc chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông và dây điện lần này sẽ góp phần đảm bảo an toàn trong quản lý, vận hành, sữa chữa lưới điện, cung cấp điện ổn định cho người dân, tạo nên một diện mạo mỹ quan mới cho địa phương, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn về tiêu chí điện nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tác giả bài viết: Minh Vũ