Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thực hiện Công văn số 3115/UBND-NN ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh, huyện Đakrông xác định tuyên truyền là công tác quan trọng cần thực hiện thường xuyên, liên tục để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (QLBV&PTR) của người dân.
Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện
Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện, các chủ rừng, UBND các xã, thị trấn... xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật về Lâm nghiệp, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về QLBV&PTR, PCCCR đến mọi thành phần người dân trên địa bàn huyện.  Nhằm tăng khả năng tiếp cận và tiếp thu thông tin của người dân bằng cách đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: lồng ghép tại các buổi họp thôn; tuyên truyền lưu động; phát thanh qua hệ thống loa phát thanh của huyện, xã, thôn; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR với các cá nhân, cộng đồng dân cư; phối hợp xây dựng và phát sóng, phát thanh các phóng sự, bản tin về công tác BVR- PCCCR trên địa bàn huyện... Trong 9 tháng đầu năm 2021, các ngành chức năng phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật về Lâm nghiệp, nâng cao nhận thức, tuân thủ các quy định về công tác BVR, PCCCR, sản xuất nương rẫy tại 50 thôn với 4.189 lượt người tham gia; Tổ chức mít-tinh, diễu hành cổ động công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, bảo tồn động vật hoang dã tại xã Tà Long. Hiện nay, để đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chổng dịch COVID-19 trên địa bàn đồng thời duy trì hoạt động tuyên truyền về công tác BVR, PCCCR, sản xuất nương rẫy, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cấp xã, thôn với tần suất 1-2 lần/ngày tại các tuyến trọng điểm về công tác bảo vệ rừng là: Ba Lòng - Triệu Nguyên - Mò Ó - Hướng Hiệp; A Bung - A Ngo - A Vao - Tà Rụt; Tà Long - Húc Nghì - Ba Nang - Đakrông. Qua đó, trong 9 tháng đầu năm nay không có cháy rừng xảy ra, chỉ phát sinh 01 điểm cháy rừng tự nhiên tại Tiểu khu 701, xã Tà Long, thuộc lâm phận Ban quản lý KBTTN Đakrông quản lý. Điểm cháy đã được phát hiện và dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại về rừng.
Nhờ sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và chính quyền ở địa phương đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, huy động được sức mạnh của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến rừng. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Đakrông mỗi năm trồng mới khoảng 1000 ha rừng và 30 vạn cây phân tán. Không chỉ góp phần giữ môi trường xanh, sạch, bền vững mà còn là điều kiện quan trọng để tạo sinh kế lâu dài, ổn định, giúp người dân sống được bằng nghề rừng.

Tác giả bài viết: Minh Vũ