Cấp 146 con bò giống sinh sản cho người dân

Chiều 3/7/2015, Được sự hỗ trợ của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, BQL giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Đakrông đã tổ chức cấp phát 22 con bò giống sinh sản cho người dân xã Đakrông huyện Đakrông.
      Các hộ được hưởng lợi cam kết chăn nuôi theo đúng quy định của chương trình. Chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản được Tập đoàn quân đội viettel tài trợ huyện Đakrông giai đoạn 2014-2016, sẽ trao vào 2 đợt, đợt 1 vào năm 2015 và đợt 2 sẽ cấp vào năm 2016. Được biết, trong đợt  này huyện Đakrông sẽ cấp 146 con bò giống sinh sản cho 146 hộ nghèo, trong đó: A Bung: 26 con; Tà Long: 24 con; A Vao: 22 con; A Ngo: 24 con; Đakrông: 47 con; Hải Phúc: 2 con và Triệu Nguyên: 1 con, trị giá mỗi con bò giống là 17 triệu đồng.
     Tại thời điểm cấp, số lượng bò đảm bảo chất lượng, khỏe mạnh, không mắc bệnh. Hoạt động hỗ trợ của Dự án nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Tác giả bài viết: Lâm Phương - Minh Sang