70 năm thành lập và phát triển nghành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cách đây 70 năm, ngày 14/11/1945, tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ, do Chủ Tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã xác định: “Việt Nam là một nước chuyên về nông nghiệp, 95% dân số Việt Nam sống về đồng ruộng. Muốn giải quyết vấn đề canh nông vừa về phương diện xã hội, vừa về phương diện chuyên môn, cần phải có một cơ quan tối cao” và ngay ngày hôm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông có nhiệm vụ chăm lo chỉ đạo phát triển nền Nông, Lâm nghiệp nước nhà.
Người dân xã Mò Ó gieo cấy vụ Hè - Thu
     Trong suốt 70 năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT mặc dù trải qua nhiều gian nan thử thách, đấu tranh với đói nghèo, thiên tai, địch họa, nhưng ngành Nông nghiệp và PTNT có những bước trưởng thành về nhiều mặt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống giặc xâm lược (1945-1975), nông nghiệp, nông dân, và nông thôn đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của "hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn". Thực hiện lời dạy của Bác: "Ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sỹ, hậu phương thi đua với tiền phương" cùng với nhiều phong trào tiêu biểu như "hũ gạo nuôi quân"; "thóc không thiếu một cân, quân không thiều một người"...đã góp phần vô cùng quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại hoà bình, thống nhất đất nước.
     Hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Để tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước, ngành Nông nghiệp và PTNT đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 là: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh; áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn nước, lao động và nguồn vốn; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân, ngư dân và người làm rừng. Phấn đầu đạt tốc độ tăng trưởng ngành từ 3,5 đến 4%; Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 60 tỷ USD, trong đó nông nghiệp 30 tỷ USD, lâm nghiệp 10 tỷ USD, thủy sản 20 tỷ USD., tỷ lệ che phủ rừng đạt 45%; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn còn 5%, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 95% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
    Cùng với sự phát triển chung của nghành NN&PTNT của cả nước, Phòng Nông nghiệp huyện nhà trải qua vô vàn khó khăn, gian nan và thử thách. Trải qua 18 năm, từ ngày thành lập cho đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của ngành nông nghiệp cũng như Phòng Nông nghiệp và PTNT có nhiều thay đổi để phù hợp với điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ qua các giai đoạn.
     Năm 1997 khi mới thành lập huyện, hệ thống tổ chức bộ máy của ngành nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện chưa được hoàn thiện, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác, điều kiện đi lại còn rất nhiều khó khăn nhưng đội ngủ cán bộ công chức trong ngành đã cố gắng phấn đấu vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhìn lại 18 năm về trước, lúc mới thành lập huyện, điều kiện kinh tế xã hội, hạ tầng cơ sở, các công trình phúc lợi xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 50% , sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lúa rẫy, lạc và một số cây truyền thống khác, năng suất sản lượng thấp; chăn nuôi đang còn thả rông, không chuồng trại, dịch bệnh khó kiểm soát; Việc xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi, khai hoang mỡ rộng diện tích lúa nước chưa được nhiều; Công tác trồng rừng sản xuất tập trung, giao khoán bảo vệ rừng chưa được triển khai thực hiện… sản phẩm nông nghiệp chưa trở thành hàng hóa bán ra thị trường, chủ yếu là tự cung tự cấp, nông dân thiếu việc làm, thu nhập từ nông nghiệp thấp…Trước tình hình khó khăn đó, nên lãnh đạo của Huyện ủy, Thường vụ huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết chuyên đề, xây dựng quy hoạch, đề án về nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tế ở địa phương. Chính vì vậy,  Nghành nông nghiệp và PTNT từ khi thành lập huyện đến nay đạt một số chỉ tiêu nỗi bật, trên một số lĩnh vực như:
     Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 13%/năm; Giá trị sản xuất của ngành nông lâm nghiệp năm 2015 đạt trên 200 tỷ gấp hơn 12 lần so với năm 2000; Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2015 đạt 6.770 ha, tăng 1.770 ha  và gần 1,5 lần so với năm 2000; Sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt 8.550 tấn tăng 4.850 tấn so với năm 2000; năm 2015 năng suất các loại cây trồng đều tăng trong đó lúa tăng hơn 6 tạ/ha, ngô tăng 17 tạ/ha,  sắn tăng 90 tạ/ha. Lạc tăng 15 tạ/ha. Nhìn chung năng suất các loại cây trồng tăng mạnh qua các năm. Có được két quả đó là nhờ chuyển đổi giống mới, áp dụng thâm canh vào sản xuất; Đến nay toàn huyện có 5.850 con trâu; Bò 5.250 con,  Lợn 8.500 con , Dê 3.950 con; Gia cầm 53.000 con; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 870 tấn tăng 760 tấn so với năm 2000; diện tích ao cá 22,5 ha tăng gần 17 ha so với năm 2000; Giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp tăng  gấp 7 lần so với năm 2000 Diện tích trồng rừng sản xuất tập trung hàng năm từ 700 ha – 800  ha, hàng năm trồng từ 15 vạn đến 20 vạn cây phân tán;  Giao rừng tự nhiên cho cộng đồng, hộ gia đình cá nhân  gần 4.000 ha, giao khoán bảo vệ rừng theo nghị quyết 30a gần 10.000 ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63,6%;
      Đầu tư mới, nâng cấp sửa chửa hơn 40công trình thủy lợi và hàng chục nghìn km kênh mương để phục vụ tưới tiêu gần 500 ha ruông nước hai vụ, hình thành các tổ quản thủy nông để quản lý các công trình, phát huy hiệu quả góp phần tăng năng suất sản lượng cây trồng; Đầu tư xây dựng trên 50 công trình nước sinh hoạt, hàng năng bố trí nguồn vốn để nâng cấp sữa chữa phục vụ nước sinh hoạt và đời sống cho người dân, hiện nay tỷ lệ hộ gia đình dùng nước hợp vệ ở khu vực nông thôn trên 75%; Công tác Phòng chống lụt bảo và giảm nhẹ thiên tai được tăng cường, khắc phụ thiệt hại do thiên tai được chú trọng và kịp thời;
      Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM được triển khai năm 2011 qua năm thực hiện đã đạt được một số kết quả khá quan trọng, tất cả 13 xã đã xây dựng và được phê duyệt quy hoạch, đề án, lòng ghép các nguồn vốn đầu tư hơn 500 tỷ  đồng vào khu vực nông thôn để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực, đào tạo giả quyết việc làm. Đến nay có 1 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí, 4 xã 7 tiêu chí, 2 xã đạt 6 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí và không có xã dưới 5 tiêu chí.
      Bên cạnh những kết quả đạt được đáng trân trọng, ghi nhận của ngành nông nghiệp huyện trong những năm qua vẫn có một số vấn đề, lĩnh vực còn tồn tại, yếu kém, cần được khắc phục, phấn đấu để trong thời gian đến đạt được những kết qủa cao hơn; đó là: Chuyển đổi sản xuất theo hướng áp dụng khoa học kỷ thuật ,tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện đang chòn chậm; sản xuất đang manh mún, nhỏ lẽ; chưa gắn giữa sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp chưa phát triển; Hợp tác xã và tổ hợp tác trong nông nghiệp không được nhiều, hoạt động chưa hiệu quả, các dịch vụ hỗ trợ trong nông nghiệp còn thiếu, chưa đáp được nhu cầu, mông muốn của nông dân.
     Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục, vượt qua những khó khó khăn, thử thách, ngành nông nghiệp và PTNT cùng với nông dân huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, định hướng, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra và tập trung thực hiện một số nội dung  cụ thể như: Phấn đấu Tốc độ tăng trưởng gái trị sản xuất của ngành nông, lâm, thủy sản từ 12-13%năm; cơ cấu của ngành 30 -31%; Diện tích trồng mới rừng tập trung 800 ha/năm; tỷ lệ độ che phủ rừng 66%; tỷ lệ hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh ở nông thôn 90%; Đến năm 2020 có 3 – 4 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; Triển khai thực hiện công tác rà soát quy hoạch, xây dựng các đề án, dự án phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng; chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới, nâng cao gái trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp có lợi thể của nông nghiệp huyện, xây dựng thương hiệu,tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, gia trại gắn với an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chương trình cải tạo đàn bò, nạc hóa đàn lợn, phát triển nuôi trồng thủy sản; Đẩy mạnh công tác nâng cấp sửa chưa, quản lý sử dụng, phát huy hiệu quả của hệ thống các công trình thủy lợi và nước sinh hoạt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tưới tiêu sản xuất và nước sinh hoạt của nhân dân; Tập trung phát triển và bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng bền vững; chú trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ tập trung, trồng rừng phân tán, cây lâm sản ngoài gỗ, xã hội hóa nghề rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập và làm giàu cho người dân; đẩy mạnh công tác giao rừng, khoán bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác ngăn chạn tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác mua bán vận chuyển trái phép lâm sản; Tăng cường đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, thành lập các tổ hợp tác trong nông nghiệp, tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, đưa nhanh các máy móc dụng cụ sản xuất, chế biến, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tất cả vì mục tiêu sớm đưa huyện Đakrông thoát nghèo bền vững.

Tác giả bài viết: Văn Tiến