gần 24.000 người được hưởng lợi từ QĐ 102/ 2009/ QĐ-Ttg

Thực hiện quyết định số102/ 2009/ QĐ-Ttg của Thủ tướng chính phủ, về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn năm 2016. Theo đó, huyện Đakrông đã có gần 24.000 nhân khẩu được hưởng lợi.
Trong đó, khu vực 3 gồm 8 xã vưói gần 18.000 nhân khẩu, Khu vực 2 gồm 6 xã  với gần 6000 nhân khẩu. Theo định mức 100 nghìn đồng/ khẩu đối vưói khu vực 3 và 80 nghìn đồng/ khẩu đối với KV2, thì tổng kinh phí để huyện Đakrông thực hiện chính sách là hơn 2 tỷ272 triệu đồng. Từ số kinh phí trên, huyện Đakrông đã hỗ trợ hơn 19 tấn muối, mỗi nhân khẩu 5 kg muối I ốt và hơn 19 tấn giống cây trồng các loại như ngô lai, lúa, đậu xanh... và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho hộ hưởng lợi.
Phải nói rằng, bằng các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cho đồng bào nghèo, đã góp phần rất lớn giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên XĐGN bền vững.

Tác giả bài viết: Lâm Phương