Xã Tà Long chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế

Trong 5 năm 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tà Long luôn nhận được sự quan tâm đầu tư, tâm hỗ trợ của cấp trên về xây dựng các công trình phúc lợi trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của người dân.
Trong 5 năm tổng số vốn được đầu tư xây dựng trên địa bàn là 61.825 tỷ đồng, trong đó Chương trình 135: 3.332 triệu đồng; chương trình 30a: 25.980 triệu đồng, chương trình NTM: 7.612 triệu đồng; chương trình khác: 24.901 triệu đồng, các hạng mục đầu tư chủ yếu xây dựng đường giao thông, điện, nâng cấp thủy lợi, phòng học, nhà sinh hoạt cộng đồng, nước sinh hoạt.
Trên địa bàn xã hiện có 75 công trình, tăng 39 công trình so với năm 2015; trong đó: Đầu tư 9 công trình giao thông, tổng vốn 41.236 triệu đồng, trong đó: làm mới 4 công trình; duy tu bảo dưỡng, sữa chữa 5 công trình; 23 công trình trình nước sinh hoạt với tổng vốn đầu tư 4.866 triệu đồng; Nâng cấp 2 công trình thủy lợi Mạc Lu, Ba Cha tổng vốn: 958 triệu đồng; 01 công trình nước sinh hoạt cộng đồng, tổng vốn 948 triệu đồng; xây dựng mới công trình điện tổng vốn: 4.160 triệu; Chương trình cứng hóa phòng học gồm 11 hạng mục công trình với 19 phòng học, 04 phòng hiệu bộ, tổng vốn 9.657 triệu đồng .Đến nay, có 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia ; Tỷ lệ số hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh nông thôn đạt 85% ; 7/7 thôn có hố chôn lấp rác thải tập trung đạt 100% so với nghị quyết; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4%, đạt 90% so với Nghị quyết đề ra.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng