Tín dụng ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân

Thời gian qua hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn huyện Đakrông vẫn duy trì ổn định, nguồn vốn cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Nhờ đáp ứng được nhu cầu vay vốn, người dân yên tâm phát triển sản xuất
Đến nay tổng huy động qua Ngân hàng NN&PTNT huyện 327,464 tỷ đống; Ngân hàng CSXH huyện 348,539 tỷ đồng. Tổng dư nợ tại Ngân hàng NN&PTNT huyện: 538,210 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH 395,628 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 0,38% đối với Ngân hàng NN&PTNT huyện và 0,07% đối với Ngân hàng chính sách xã hội. Nguồn vốn đã đến với các đối tượng thụ hưởng chính sách ở tất cả các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bước đầu đã mang lại kết quả quan trọng đó là tỉ lệ hộ nghèo hiện còn 29,10% phấn đấu đến cuối năm 2021 giảm xuống còn 24,35% (tương ứng giảm 398 hộ nghèo). Nguồn vốn tín dụng đã giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Để kịp thời đáp ứng nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đakrông, Ngân hàng NN&PTNT huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể ở cơ sở như Hội nông dân, Hội LHPN, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… các tổ tiết kiệm và vốn vay thôn bản đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các hội viên, các đối tượng thụ hưởng về những quy định mới trong việc cho vay. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng để từ đó lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn kịp thời. Từ đó đưa nền kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Tác giả bài viết: Minh Vũ