Tập huấn về thuế gia trị gia tăng, thuế thu nhập

Chi cục Thuế huyện Đakrông tổ chức lớp tập huấn Thông tư số 92 ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho hơn 40 Hộ Kinh doanh có sử dụng hoá đơn bán hàng, đồng thời sự có mặt của Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và kế toán của đơn vị tại Hội nghị.
     Tại hội nghị tập huấn, Lãnh đạo của UBND xã, thị trấn và kế toán đã được nghe về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán qua đó tạo sự thuận lợi trong việc phối hợp với cơ quan thuế trong công tác lập bộ thuế, thu nộp thuế. Bên cạnh đó, các Hộ kinh doanh được tiếp thu những nội dung mới quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC chi tiết việc kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, xác định ngưỡng doanh thu không chịu thuế và đặc biệt việc kê khai nộp thuế đối với trường hợp có sử dụng hoá đơn bán hàng.
     Đồng thời các hộ kinh doanh được thông tin thêm về các quy định về hoá đơn bán hàng tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC và một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Thông tư số 10/2014/TTT-BTC qua đó để hộ kinh doanh thực hiện tốt. Tại hội nghị, các Hộ kinh doanh còn được đối thoại trực tiếp để giải đáp những vướng mắc xoay quanh các vấn đề sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, qua đó giúp các Hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời cơ chế, chính sách để tổ chức triển khai, thực hiện đạt kết tốt./.

Tác giả bài viết: Lê Chiến Trường