Tập đoàn Viettel hỗ trợ 303 con bò giống, giúp nông dân XĐGN bền vững

Nhằm tạo điều kiện giúp người dân XĐGN bền vững, những năm qua Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp người dân ở Đakrông vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình. Một trong những hoạt động có ý nghĩa và mang lại hiệu quả cao đó là hỗ trợ bò giống sinh sản.
Trong 2 năm 2015 và 2016, Viettel đã hỗ trợ 303 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo của 14 xã thị trấn vưói tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng. Trong đó: A Ngo: 24 con, A Bung: 26 con, Đakrông: 47 con, Hải Phúc: 2 con: A Vao: 22 con, Triệu Nguyên: 1 con, Ba nang: 26 con, thị trấn: 23 con, Ba Lòng: 9 con, Húc Nghì: 12 con, Mò Ó: 8 con, Hướng Hiệp: 32 con và Tà Rụt: 47 con. Ngoài việc hỗ trợ bò giống, người dân còn được tiếp cận với KHKT về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc. Thông qua việc hỗ trợ bò giống cho người dân đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các tập tục lạc hậu trong lao động sản xuất, chăn nuôi dần được xoá bỏ, đời sống vật chất và tinh thần của những hộ hưởng lợi được nâng lên đáng kể. 

Tác giả bài viết: Lâm Phương