Tăng cường hoạt động hỗ trợ khuyến công

Qua rà soát tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, UBND huyện Đakrông đã xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động hỗ trợ khuyến công trên địa bàn huyện trong thời gian tới đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng các quy định pháp luật. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc tư vấn, hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả.
Tăng cường hoạt động hỗ trợ khuyến công
Theo đó, đối tượng hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân trực tiểp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động dịch vụ khuyến công thuộc các ngành, nghề cụ thể như: công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm; Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu; công nghiệp hoá chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn, sản xuất vật liệu xây dựng (trừ sản xuất gạch đất sét nung); sản xuất sản phẩm, phụ tùng, linh kiện; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ; Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tùy theo quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của từng tổ chức, cá nhân sẽ có mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 250 triệu đồng/1 cơ sở, chiếm từ 30% - 100% số vốn đầu tư cho từng loại hình sản xuất. Qua đó, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyên công góp phân vào việc phát triên công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp của huyện. Cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đổi mới, ứng dụng máy móc, công nghệ, cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Khuyển khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tể tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, góp phần phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Tác giả bài viết: Minh Vũ