Phụ nữ Tà Long với phong trào giúp chị em phát triển kinh tế vươn lên XĐGN

Đây là một trong những nhiệm vụ được Hội LHPN xã tập trung thực hiện. Trong năm 2016, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của chị em trong việc phát huy nội lực gia đình và nổ lực của bản thân để thực hiện tốt các hoạt động sản xuất chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình.
Hội LHPN xã Tà Long đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể từ đó giúp chị em có thêm cơ hội để phát triển kinh tế. Trong đó tập tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ từ chương trình Plan vùng Quảng Trị, hỗ trợ 5 mô hình nuôi gà thả vườn trị giá 2.000.000 đồng/mô hình, hỗ trợ 2 mô hình nuôi lợn bản theo nhóm trị giá 10.000.000 đồng /mô hình. Tranh thủ nguồn vốn từ quỹ phát triển thuộc dựu án BCC thực hiện các hoạt động cho vay giải quyết nhu cầu vốn đối với các hoạt động sản xuất chăn nuôi cho 35 hội viên tại 4 chi hội thôn Kè, thôn Pa Hy, thôn Tà Lao, thôn Vôi với nguồn vốn là 350.000.000 đồng, hiện nay chị em vay vốn đang sử dụng nguồn vốn rất hiệu quả. Tham gia rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, từ đó nắm chắc danh sách phụ nữ nghèo, phụ nữ chủ hộ nghèo để thực hiện tốt công tác giúp đươc, đỡ đầu. Thực hiện tốt công tác tín chấp cho vay tại ngân hàng CSXH huyện, với tổng dư nợ trên 3,5 tỷ đồng/ 3 tổ/146 thành viên. Trong đó: 100% số tổ và số thành viên tham gia tiết kiệm. Từ các nguồn vốn này đã có nhiều hội viên vươn lên thoát được nghèo.

Tác giả bài viết: Quang Duy