Phòng LĐTBXH huyện Đakrong tổ chức công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động

Ngày 4/8/2015 Phòng LĐTBXH huyện đakrông đã tổ chức tuyên truyên công tác xuất khẩu lao động cho người dân tại xã Đakrông. Tham dự có đ/c Nguyễn Bình - Trưởng Phòng LĐTBXH huyện.
      Để công tác XKLĐ đạt hiệu quả cao, phòng LĐTBXH huyện đã tuyên truyền đến người lao động tại xã về lợi ích của việc XKLĐ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi. Thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp XKLĐ tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu các thị trường, đơn hàng XKLĐ trực tiếp tại các xã, các thôn bản. Trong đó chú trọng ký hợp đồng với những đơn hàng XKLĐ ở các nước có thu nhập cao, thủ tục đơn giản, đòi hỏi trình độ phù hợp với năng lực, tay nghề của lao động trên địa bàn. Việc hỗ trợ vay vốn để phục vụ XKLĐ cũng được huyện thực hiện kịp thời như hỗ trợ cho vay theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg.
     Tại buổi tuyên truyền người lao động đã được hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến công tác XKLĐ và tổ chức tuyên truyền đến người lao động một số văn bản quan trọng trong lĩnh vực XKLĐ, trong đó trọng tâm là Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo XKLĐ góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 – 2020. Qua buổi tuyên truyền giúp người lao động tại xã sẽ có việc làm ổn định và nâng cao đời sống

Tác giả bài viết: Phương Nhi - Minh Sang