Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thu mua hơn 30.000 tấn nguyên liệu

Được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và nhân dân huyện Đakrông, trong mùa vụ vừa qua, Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Quảng Trị đã tiến hành thu mua hết sản lượng sắn củ tươi trên địa bàn huyện đúng theo mùa vụ thu hoạch của người dân. Theo thống kê của nhà máy, tổng sản lượng sắn được mua vào từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2014 là 30.445 tấn, có giá trị hơn 56 tỉ đồng.
Ảnh thu mua sắn
Được biết trong vụ sản xuất hè thu năm nay, diện tích trồng sắn tại huyện Đakrông tiếp tục được mở rộng trên những diện tích đất mới khai thác, đất màu, đất bị khô hạn… tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Hiệp, Đakrông và Tà Long.

Tác giả bài viết: Minh Hiển