Huyện Đoàn Đakrông đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Trong những năm qua cùng với việc vận động Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng. Huyện Đoàn Đakrông luôn đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp trên quê hương miền núi Đakrông.
Một mô hình chăn nuôi bò của Đoàn viên thanh niên  huyện Đakrông
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp trong năm qua Huyện đoàn Đakrông tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn phối hợp với cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo các xã, thi trấn cùng với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với thanh niên, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn nhận uỷ thác tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng. Đôn đốc các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và kịp thời phân tích, đánh giá các trường hợp nợ xấu để có biện pháp phối hợp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã phối hợp tốt với các ban ngành tăng cường công tác đôn đốc thu nợ, thu lãi đến hạn của các đoàn viên thanh niên vay vốn và nộp lãi đầy đủ cho ngân hàng trong ngày giao dịch định kỳ tại điểm giao dịch xã. Đến nay, Đoàn Thanh niên huyện quản lỹ 19 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 612 hộ vay. Tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại hơn 26 tỷ đồng. tăng gần 4 tỷ đồng so với năm 2018, không có nợ quá hạn, tỷ lệ gửi tiết kiệm đạt 100%. Công tác kiểm tra giám sát các hoạt động ủy thác vay vốn NHCSXH năm 2019 tại các đơn vị cơ sở Đoàn luôn được chú trọng, tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt công tác củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Từ đây các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên huyện Đakrông dần hình thành và phát triển bước đầu cho thu nhập ổn định. Tiêu biểu như: Mô hình trồng rừng của đồng chí Hồ Văn Bia – Đoàn viên Thôn A Vương - Tà Rụt với mô hình hơn 10 ha rừng, 15 con dê, 10 con bò; Mô hình chăn nuôi của đồng chí Hồ Văn Lâm thôn A Đăng - Tà Rụt với 20 con dê, 15 con trâu...
Ngoài ra BTV Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo BCH đoàn các xã thị trấn rà soát các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với các chương trình khuyến công của tỉnh và trung ương để kịp thời đăng ký nguồn vốn khuyến công hổ trợ cho cho các mô hình kinh tế trong thanh niên. Qua rà soát các mô hình khuyến công trong thanh niên đã đề nghị Tỉnh đoàn hổ trợ chương trình khuyến công năm 2019, đến nay cơ bản đã được chọn 01 mô hình tại xã Triệu Nguyên để hổ trợ làm tin dầu hương nhu, mô hình chăn nuôi vịt tại xã Triệu Nguyên (với quy mô hơn 1000 con); mô hình mộc mỹ nghệ tại Ba Lòng để hổ trợ và phát triển làm mô hình kinh tế trọng điểm trong đoàn viên thanh niên; mô hình tổ thanh niên làm trang trại Dúi gồm có 5 thành viên, do đồng chí Hồ Văn Ngâu – Bí thư Xã Đakrông đoàn làm tổ trưởng, được bắt đầu xây dựng từ đầu năm 2019, hiện tại mô hình đang trong quá trình phát triển với số lượng 30 con. Các đoàn viên, thanh niên thường xuyên tự nghiên cứu, học tập, trao đổi thông tin để cùng nhau xây dựng mô hình ngày càng phát triển. Cùng với đó, Các cấp bộ đoàn trong toàn huyện tập trung tổ chức tốt chương trình “Tư vấn mùa thi và định hướng nghề nghiệp” năm 2019. Các tổ chức Đoàn trường THPT sử dụng hình thức tư vấn tập trung; thông qua hệ thống báo chí của Đoàn đã tham gia tích cực trong công tác hỗ trợ, bồi dưỡng kiến thức và tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp cho học sinh để các em xác định được khả năng và nghề nghiệp phù hợp.
Có thể nói rằng từ việc chọn hướng đi đúng đắn trong tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên cùng với triển khai, quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác đã tạo ra nhiều cơ hội cho thanh niên trong toàn huyện phát triển kinh tế, từ đó giảm thiểu tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp trong thanh niên nông thôn. Giúp thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng góp phần tích cực vào công cuộc phát triển chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả bài viết: Minh Vũ