Huyện Đakrông tăng cường triển khai các nội dung hoạt động khuyến công

Thực hiện Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh quảng Trị, ngày 02/11/2020 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 202/UBND- KH về triển khai công tác hoạt động khuyến công năm 2021 trên địa bàn.
Mục đích của hoạt động khuyến công nhằm hổ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn; nâng cao tiềm năng, thế mạnh và khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Đồng thời huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho lao động; hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Giúp người dân, các cơ sở sản xuất tiếp cận được thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước về hoạt động khuyến công để tham gia đầu tư vào sản xuất góp phần phát triển CN-THCN tại địa phương. Kiểm tra, rà soát, giám sát tình hình thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn đảm bảo thiết thực , hiệu quả, đúng đối tượng, đúng theo quy định của pháp luật.
Theo đó các nội dung hoạt động khuyến công được cụ thể như: Hổ trợ khởi sự, thành lập và nâng cao năng lực cơ sở công nghiệp nông thôn gồm: Tổ chức tập huấn cho 30 đoàn viên thanh niên và các hộ nông dân làm kinh tế giỏi, giúp cho học viên có kiến thức để khởi nghiệp. Hổ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỷ thuật, chuyển giao công nghệ máy móc, thiết bị tiên tiến và phát triển sản phẩm mới, trong đó: hổ trợ 05 cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện có dự án đầu tư đổi mới, ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiểm môi trường. Hổ trợ 01 cơ sở sản xuất thuê tư vấn thiết kế mẫu , nhãn hiệu sản phẩm phục vụ phát triển sản xuất, ưu tiên sản phẩm có tiểm năng, thế mạnh xuất khẩu. hổ trợ về thị trường tiêu thụ sản phẩm và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong đó: hổ trợ 01 gian hàng chung của huyện tại hội chợ tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn của huyện; Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ trong nước và tổ chức một đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp huyện. Hổ trợ phát triển cụm công nghiệp gồm 05 cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vào cụm công nghiệp trên địa bàn thị trấn. Đồng thời tổ chức tập huấn công tác khuyến công, tuyên truyền, phổ biến chủ trương , chính sách của Nhà nước về công tác khuyến công. Hướng dẫn các cơ sở lập đề án khuyến công, tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai đề án và nghiệm thu kết quả thực hiện đề án tại các đơn vị thụ hưởng; tổ chức học tập kinh nghiệm trong nước về hoạt động khuyến công và cụm công nghiệp…
Được biết , nguồn ngân sách hoạt động khuyến công được huy động từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh hổ trợ hàng năm của trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp quảng Trị và nguồn kinh phí sự nghiệp phân bổ hoạt động khuyến công theo Nghị quyết 38/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng