Hội nghười cao tuổi phát huy tốt vai trò tuổi cao gương sáng trong phát triển kinh tế

Những năm qua trên địa bàn huyện Đakrông Hội người cao tuổi huyện luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu đầu tàu của mình trong việc tuyên truyền vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt các cụ luôn là người gương mẫu trong phong trào làm ăn kinh tế giỏi là tấm gương cho con cháu noi theo.
       Ông Nguyễn Ngọc Thản - Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện cho biết: đến thời điểm này trên địa bàn toàn huyện Đakrông có gần 60% người cao tuổi làm chủ gia đình và đang trực tiếp lao động sản xuất kinh doanh trong đó có 271 cụ làm kinh tế giỏi, 12 cụ làm chủ các trang trại chăn nuôi, trồng rừng; trong đó tiêu biểu như cụ Mai Hoa Sen ở Tà Rụt lập trang tại chăn nuôi gia súc gia cầm kết hợp trồng rừng hàng năm cho thu nhập 100 triệu đồng, cụ Pả Thiết ở xã Đakrông vừa sản xuất vừa làm nghề đan lát và trồng rừng mỗi năm cũng cho thu nhập trên 70 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho mình cụ còn tích góp cho hội viên mượn 15 triệu đồng không lấy lãi và hiến 500m2 đất để xây trường mầm non. Cụ Hồ Thành ở Húc Nghì, Cụ Hồ Sỹ Vinh ở Hướng Hiệp,... Từ những việc làm cụ thể thiết thực của mình, Hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn huyện đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ANTT trên địa bàn và là nguồn động lực để con cháu học tập noi theo.

Tác giả bài viết: Quang Duy