Đồng tâm hiệp lực để xây dựng quê hương đổi mới

Phát huy truyền thống tốt đẹp mà những thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2015-2019, huyện Đakrông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế -xã hội và thực hiện các chính sách dân tộc. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được cải thiện rõ rệt. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực. Các loại dịch bệnh được ngăn chặn, đẩy lùi. Những phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Quốc phòng- an ninh tiếp tục được giữ vững. Đạt được những thành quả trên có sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc anh em trên khắp các bản làng của huyện Đakrông.
Các sản phẩm đặc sản của huyện Đakrông thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
Với quyết tâm cao của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Đakrông lần thứ II, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kì 2015- 2020, nhiều phong trào, cuộc vận động đã được phát động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng- an ninh như: Phong trào khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất; nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng, nhận giao đất trồng rừng sản xuất; nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; xây dựng nông thôn mới; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; “ 5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội” và “ 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn trật tự thôn, bản khu vực biên giới; kết nghĩa bản- bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào; cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Các phong trào, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, đa dạng, phong phú cả về hình thức lẫn nội dung, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân các dân tộc tham gia tích cực, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Những năm qua, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã được triển khai đầy đủ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật của các xã từng bước được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân địa phương nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng. Trong giai đoạn 2014-2018, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển phân bổ trên địa bàn huyện là 953,9 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 498,15 tỉ đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực 326,38 tỉ đồng; vốn các chương trình dự án tài trợ và vốn khác 129,37 tỉ đồng. Các công trình thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng. Sự nghiệp y tế, giáo dục- đào tạo đạt được những kết quả quan trọng. Bưu chính - viễn thông, các kết cấu hạ tầng khác được tăng cường góp phần quan trọng nâng cao năng lực phát triển kinh tế- xã hội của huyện.
Ngành nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Diện tích các loại cây trồng liên tục được mở rộng, năng suất sản lượng không ngừng nâng cao. Đến nay 14 xã, thị trấn đảm bảo một phần an ninh lương thực và đã có các sản phẩm nông sản bán ra ngoài địa bàn. 100% số xã có trạm bưu điện văn hóa; hằng năm tạo việc làm mới cho hơn 800 lao động... Việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống ổn định, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Công tác huy động nguồn lực được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc đầu tư cho phát triển cơ bản mang lại hiệu quả thiết thực. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ những ngày đầu thành lập huyện hầu như chưa có gì, đến nay đã được đầu tư phát triển. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng đều qua các năm. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không ngừng được đầu tư trang thiết bị, cải tiến công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất…thu hút hàng trăm lao động tham gia sản xuất, góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động theo lĩnh vực ngành. Công tác khuyến công được chú trọng, đã tổ chức nhiều khoá đào tạo làm nghề chổi đót, mộc mĩ nghệ, dệt thổ cẩm, may công nghiệp và các ngành nghề truyền thống được khôi phục tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Cơ sở hạ tầng tại điểm du lịch cộng đồng thôn Klu, xã Đakrông được đầu tư, thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Văn hoá- xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu tạo dựng nền tảng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Huyện đã có trung tâm văn hóa, nhà truyền thống, thư viện, sân vận động. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện đạt 98/247 tiêu chí, dự kiến đến năm 2020 có từ 1- 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hệ thống thông tin cơ sở được quan tâm đầu tư, phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, truyền thông trên địa bàn. Hiện nay 14/14 xã, thị trấn được phủ sóng điện thoại di động, hệ thống phát thanh truyền hình đã phát triển tại các xã với tỉ lệ phủ sóng trên 90%, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, điển hình như: Chương trình 134 về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo, đồng bào DTTS; chương trình 135 về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; chương trình hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/TTg-CP; đặc biệt từ khi triển khai chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đã góp phần đổi thay diện mạo của các địa phương trên địa bàn huyện Đakrông. Chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện được xem là bước đột phá giúp các hộ nghèo đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có hơn 550 lao động đã xuất cảnh sang các thị trường chính như Nhật Bản, Trung Đông, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan với mức thu nhập khá cao. Sự nghiệp y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được đẩy mạnh. Công tác DS- KHHGĐ thực hiện rộng rãi trên địa bàn huyện, đạt hiệu quả cao. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác cứu trợ, bảo trợ xã hội luôn được chăm lo thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được tổ chức với nhiều hình thức phong phú nhằm từng bước nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Về chính sách đào tạo đặc thù cho đội ngũ cán bộ cơ sở người DTTS, từ năm 2014 đến nay đã phối hợp đào tạo 9 lớp (lí luận chính trị, tin học và tiếng Bru-Vân Kiều) cho 552 học viên; tổ chức 18 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng cho 777 lượt học viên…Những học viên sau khi đào tạo đã được bố trí giữ những trọng trách trong các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở. Đến nay, toàn huyện đã có 210 cán bộ người DTTS công tác tại các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Các chính sách dân tộc đã thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với vùng miền núi và vùng đồng bào DTTS, đã tạo ra nguồn lực, động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Từ đó đời sống mọi mặt của đại bộ phận đồng bào DTTS được nâng lên rõ rệt. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) từ 4 triệu đồng vào năm 2010, tăng lên 20,9 triệu đồng vào năm 2018; tỉ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, bình quân trên 5%. Cũng từ việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, vấn đề dân chủ cơ sở được phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, củng cố. Đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng, đồng thuận cao với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Đakrông nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, tranh thủ các nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế, phấn đấu đưa huyện Đakrông thoát khỏi huyện nghèo, từng bước phát triển bền vững.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng