Ba Lòng được mùa được giá

Vụ hè thu năm nay toàn xã Ba Lòng gieo trồng được gần 250ha đậu các loại. Nhờ gặp thời tiết thuận lợi nên cây đậu xanh phát triển tốt đến nay đậu xanh đã cho thu hoạch.
Người dân đang vào mùa thu hoạch đậu xanh
Theo người dân địa phương cho biết vụ hè thu này là vụ được mùa được giá nhất từ trước đến nay mỗi sào đậu xanh cho thu hoạch được khoảng 1tạ đậu tính theo giá thị trường thì mỗi kg đậu có giá từ 22.000-23.000đ, trừ chi phí thì mỗi sào đậu xanh người dân có thể thu lãi khoảng 1,7triệu đồng. Được biết năm nay ngoài diện tích gieo trồng hàng năm thì xã Ba Lòng đã chỉ đạo nhân dân 2 thôn Thạch Xá và Đã Nỗi đưa thêm 26ha đất mà những năm trước người dân chỉ dùng để sản xuất vụ Đông Xuân còn vụ Hè Thu phải bỏ hoang do hạn hán không nên không đưa vào sản xuất được, đồng thời đưa thêm giống đậu xanh cao sản O44 vào trồng thay thế giống của địa phương nên năng suất đạt cao. Đây cũng là nguồn thu đáng kể để người dân nơi đây vươn lên thoát nghèo./