Phấn đấu đến năm 2020, có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về trường học

Đăng lúc: Thứ năm - 22/11/2018 11:02 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Theo lộ trình đề ra, đến năm 2020, Huyện Đakrông phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về trường học đó là xã Tà Rụt, Ba Lòng, Hải Phúc, Triệu Nguyên và Mò Ó.
Phấn đấu đến năm 2020, có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về trường học

Phấn đấu đến năm 2020, có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về trường học

Để đạt được mục tiêu đề ra, Phòng GD&ĐT huyện đề ra một số giải pháp như: Tiếp tục nghiên cứu triển khai kế hoạch phát triển giáo dục và kế hoạch về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 của UBND huyện Đakrông; điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp đến năm 2020. Phối hợp với các ngành liên quan và các xã quy hoạch, sử dụng đất đảm bảo đủ điều kiện, diện tích xây dựng trường học ĐCQG theo quy định. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tăng cường củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường học, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng quy hoạch.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyên truyền phải mang tính chiều sâu, bằng nhiều hình thức. Đây là giải pháp quan trọng để qua đó, làm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội; cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và cha mẹ học sinh hiểu được sự cần thiết phải đầu tư xây dựng trường học ĐCQG. Cần tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh, của huyện, các chương trình, dự án để đầu tư và đầu tư theo hướng tập trung, tránh dàn trải, hiệu quả thấp. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Đây là giải pháp quan trọng nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội phục vụ cho giáo dục theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Tác giả bài viết: Văn Tiến