Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính xã Hướng Hiệp

Đăng lúc: Thứ hai - 16/11/2020 15:15 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Bài viết đạt giải ba cuộc thi tuyên truyền về CCCH huyện Đakrông năm 2020.
Người dân đến làm việc tại "Bộ phận một cửa" xã Hướng Hiệp

Người dân đến làm việc tại "Bộ phận một cửa" xã Hướng Hiệp

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở xã Hướng Hiệp đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thái độ, phong cách làm việc của cán bộ công tác CCHC luôn niềm nở, nhiệt tình, chuyên nghiệp hơn trong giải quyết thủ tục hồ sơ. Thời gian giao dịch được rút gọn, tránh phiền hà, tạo được niềm tin cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại “Bộ phận một cửa” của xã, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Năm 2017 trở về trước, kết quả xếp hạng chỉ số CCHC ở xã Hướng Hiệp luôn ở mức thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác CCHC còn yếu, chưa nhiệt tình, một số CBCC chậm tiếp cận những cái mới, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; trình độ, nhận thức của người dân còn thấp; kinh phí phân bổ ít; trang thiết bị phục vụ công tác ở bộ phận “một cửa” còn thiếu. Từ những hạn chế đó không những làm giảm hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước, làm mất thời gian, công sức của công dân, tổ chức mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số CBCC làm việc không hiệu quả. Chính vì vậy, từ năm 2017 UBND xã Hướng Hiệp đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC của địa phương. Nhờ vậy, nhiều tiêu chí bị mất điểm qua các năm của xã dần dần được khắc phục, chất lượng tự kiểm tra CCHC ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Nhìn nhận những hạn chế đó, những năm qua UBND xã đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục như: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác CCHC của cấp trên đến toàn thể cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể và người dân trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động cho các thôn trên địa bàn.
Ngay từ đầu năm UBND xã đã ban hành kế hoạch CCHC hàng năm và các kế hoạch khác có liên quan đến công tác CCHC cũng như các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức bám sát theo Bộ tiêu chí đánh giá CCHC do UBND tỉnh quy định. Kế hoạch ban hành đã phân định từng bước nội dung công việc cụ thể theo từng giai đoạn; ấn định thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành cũng như quy định rõ trách nhiệm của các công chức tham gia thực hiện nhằm mang lại kết quả thực hiện tương ứng với từng nội dung công việc góp phần triển khai công tác CCHC có hiệu quả. Mặt khác, UBND xã đã thay thế, bố trí cán bộ đủ năng lực, nhiệt huyết làm việc tại “Bộ phận một cửa” và phụ trách mảng CCHC. Với việc đồng nhất công việc cho công chức văn phòng thống kê vừa phụ trách cải cách hành hành chính vừa phụ trách mảng kiểm soát thủ tục hành chính, tổ trưởng bộ phận một cửa và được chỉ định làm thư ký chất lượng ban chỉ đạo ISO đã góp phần giúp công việc kiểm soát thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính của xã. Nguyên nhân là do công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm thống kê, rà soát các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trên các lĩnh vực áp dụng tại UBND xã. Trên cơ sở đó công chức văn phòng phối hợp kịp thời với các công chức chuyên môn tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, ban chỉ đạo ISO xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Đồng thời, thống kê phiếu đánh giá các thủ tục hành chính kịp thời, chính xác và công bằng. Bên cạnh đó, tham mưu kịp thời cho chủ tịch giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian, hạn chế các thủ tục hành chính bị trễ hẹn so với quy định. Bên cạnh đó, thông qua các buổi họp thôn xã cũng đã tuyên truyền đến tận người dân về mức phí, lệ phí hồ sơ, các giấy tờ có liên quan đến thủ tục hành chính để cho người dân được rõ, tránh tình trạng người dân thắc mắc. Năm 2019 đề tài “Những giải pháp trong việc duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 trên địa bàn xã Hướng Hiệp” của xã được công nhận sáng kiến cấp huyện đã giúp xã triển khai thành công việc áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được tốt hơn. Đặc biệt, trong đợt COVID-19 vừa qua, xã đã cử cán bộ về tận thôn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân có nhu cầu làm thủ tục hồ sơ đúng quy định; tổ “Một cửa” đã lập nhóm Zalo trong nội bộ cơ quan, Facbook với các trưởng thôn với trao đổi công việc và truyền thông tin kịp thời trong giải quyết thủ tục, hồ sơ cũng như những công việc cấp bách góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND xã. Bên cạnh đó, xã bố trí cán bộ VHTT phối hợp với cấp trên tổ chức họp trực tuyến đảm bảo thông suốt, hiệu quả.
UBND xã cũng đã tích cực trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Hàng năm, UBND xã ban hành kế hoạch tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với UBND huyện để phục vụ các đợt kiểm tra CCHC, công vụ. Qua các đợt kiểm tra của cấp trên và tự kiểm tra của xã đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện công tác CCHC ở xã. Nhờ vậy, những năm gần đây chỉ số CCHC đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác CCHC. Nhiều sáng kiến trong công tác CCHC đã được triển khai áp dụng góp phần tiết kiệm về thời gian, kinh phí và có hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành ở xã.
Công tác tuyên truyền về CCHC đã được chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép trong các buổi họp thôn được tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh trong toàn xã. Đặc biệt xã đã đưa tất cả các TTHC cấp xã vào tiếp nhận và trả kết quả tại “bộ phận một cửa”; thực hiện việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 10 thủ tục hành chính và tiến tới thực hiện dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã được quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy móc và thực hiện việc nâng cấp, mở rộng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo theo đúng quy định. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân đến yêu cầu giải quyết công việc, không phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi để yêu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính như trước đây. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở xã ngày càng được cải thiện đảm bảo theo đúng quy định. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được tiến hành thường xuyên theo từng năm và từng giai đoạn. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện đảm bảo theo quy định của cấp trên. Xã đã thực hiện tốt việc tổ chức, sắp xếp lại các thôn bản và cán bộ công chức theo Nghị định 34/2020/NĐ-CP hướng tinh gọn, đảm bảo theo đúng quy định. Chất lượng đội ngũ CBCC xã ngày càng được nâng cao. Việc triển khai, áp dụng và duy trì thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND xã Hướng Hiệp có thể xem là một bước đột phá trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan HCNN. Với những giải pháp nêu trên được thực hiện đồng bộ hóa sẽ góp phần thắng lợi các mục tiêu chất lượng của UBND xã đề ra hằng năm, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã. Nhờ đó, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN về giải quyết hồ sơ, thủ tục ngày càng được nâng lên. Nhờ vậy, mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm đạt tỷ lệ trên 90% so với nhiệm vụ kế hoạch hàng năm đặt ra.
Bên cạnh đó, cán bộ, công chức luôn được lãnh đạo xã quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu do cấp trên tổ chức cũng như tham gia các lớp nâng cao trình độ để đáp ứng được yêu cầu công việc. Việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ như phần mềm Một cửa điện tử, ứng dụng chữ ký số, hệ thống thông tin CBCCVC, phần mềm xử lý văn bản qua mạng, phần mềm Misa,… góp phần rất lớn trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ khắc phục những nhược điểm được chỉ ra trong đợt kiểm tra của cấp trên và đợt tự kiểm tra CCHC của xã. Đồng thời, sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để mục tiêu hướng đến là sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại xã.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nga
Từ khóa:

tuyên truyền

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 1455
  • Tháng hiện tại: 79275
  • Tổng lượt truy cập: 3525624