Hiệu quả từ cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

Đăng lúc: Thứ ba - 04/12/2018 10:04 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động là hoạt động có ý nghĩa hết sức sâu sắc và nhân văn, là dịp để toàn xã hội cùng tham gia đóng góp vào hoạt động nhân đạo nhằm giáo dục lòng nhân ái, tình yêu thương con người trong cộng đồng xã hội. Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cùng sự hưởng ứng thiết thực của các tổ chức, cá nhân từ thiện đã làm cho cuộc vận động ngày được lan tỏa trong đời sống xã hội góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội của đảng, nhà nước tại địa phương.
Lãnh đạo huyện tham gia khởi công xây dựng nhà ở cho hộ chính sách

Lãnh đạo huyện tham gia khởi công xây dựng nhà ở cho hộ chính sách

Tại huyện Đakrông, cuộc vận động nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẻ, có hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể cùng sự quan tâm chăm lo cho người nghèo của các tổ chức, cá nhân từ thiện, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đã làm cho vai trò, vị thế cuộc vận động ngày được lớn mạnh và tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Để đảm bảo kịp thời trong công tác lãnh đạo, UBND huyện đã thành lập BCĐ cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” . BCĐ có nhiệm vụ giúp việc cho UBND huyện trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban vận động. Trong quá trình thực hiện, BCĐ đã được tổ chức kiện toàn qua các năm 2010 và 2012 đảm bảo về thành phần, số lượng, hiện nay toàn huyện có 01 BCĐ cấp huyện và 14 BCĐ cấp xã đã được đi vào nề nếp và tổ chức hoạt động có hiệu quả.
Hàng năm UBND huyện ban hành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện. Tổ chức quán triệt việc đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào chương trình hoạt động của các cấp, các ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Không ngừng cải tiến về nội dung, đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp mọi lực lượng trong và ngoài huyện cùng tham gia. Phối hợp tổ chức lồng ghép phát động các phong trào với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng bước đầu tạo được sức mạnh tổng hợp, đồng bộ ở các cấp, các ngành. Trong quá trình thực hiện với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy người nghèo làm đối tượng vận động. Nội dung hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm của từng cấp, từng lĩnh vực hoạt động để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tập trung chỉ đạo việc tham mưu xây dựng ban hành các văn bản triển khai với các nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể, kế hoạch huy động, vận động nguồn lực thiết thực. Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tìm ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện, tập trung làm tốt công tác theo dỏi, kiểm tra, giám sát đảm bảo thường xuyên, đúng quy trình; đồng thời gắn chặt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho cuộc vận động phát triển.
Công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu một cách sâu sắc về mục đích, ý nghĩa góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động trên địa bàn huyện. Vì vậy để thực hiện có hiệu quả, đòi hỏi công tác tuyên truyền cần phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, có sự đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức. Nội dung tuyên truyền phải bám sát thực tế, mục đích, ý nghĩa của hoạt động; hình thức phải đa dạng, phong phú như đưa tin tuyên truyền các giá trị nhân đạo trên các trang mạng xã hội, các trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện, tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh - truyền hình; tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, họp dân, xây dựng các phóng sự gương người tốt việc tốt, các mô hình điển hình, các cá nhân, tập thể tiêu biểu, các đối tượng thực sự đặc biệt khó khăn trong xã hội…qua đó kịp thời giới thiệu hình ảnh các địa chỉ nhân đạo với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…để chia sẻ, cảm thông và tự lựa chọn bằng nhiều hình thức trợ giúp khác nhau nhưng cùng chung một mục đích đó là “Trợ giúp các địa chỉ nhân đạo”. Với tinh thần đó, cuộc vận động thực sự đã trở thành nội dung quan trọng trong chương trình công tác của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từng bước gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện nhà.
Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”giai đoạn 2009-2018 đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của 177 lượt tổ chức, cá nhân hảo tâm đã nhận trợ giúp với tổng số 445 địa chỉ nhân đạo trong tổng số 475 địa chỉ được khảo sát, lập hồ sơ xác định, với tổng trị giá 2.893.100.000 đồng (Trong đó: Hội CTĐ các cấp trợ giúp 131 địa chỉ; các tổ chức, cá nhân khác 314 địa chỉ ) với các hình thức trợ giúp như hỗ trợ tiền mặt hàng tháng, quý, năm; tặng sổ tiết kiệm; hỗ trợ xây mới nhà ở; hỗ trợ vốn sinh kế tăng thu nhập gia đình...
Từ tình hình thực tế triển khai cuộc vận động, từ nhu cầu cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc vận động đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhân lực trong và ngoài huyện bằng những việc làm, hình thức cụ thể được thông qua các mô hình “Ngân hàng bò – chung sức cùng huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”; mô hình “hỗ trợ vốn sinh kế”...cải thiện đời sống tăng thu nhập cho người nghèo; mô hình “Vì bạn xứng đáng, “Học bổng thắp sáng ước mơ” tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nghèo vững bước đến trường; mô hình “Nồi cháo tình thương” hỗ trợ cho người nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện; mô hình “khám bệnh và cấp thuốc miễn phí ” chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người nghèo;  mô hình hỗ trợ “Nhà ở cho người nghèo” và nhiều mô hình trong các chương trình kết nối các mạnh thường quân đã trợ giúp thiết thực và có hiệu quả, là cơ sở tiền đề cho mọi sự phát triển để giảm nghèo nhanh, bền vững.
Có được kết quả trên, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là sự quan tâm chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã tạo điều kiện cho các đối tượng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã có nhiều tập thể, cá nhân tích cực tham gia trợ giúp địa chỉ nhân đạo và nhiều cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong công tác tham mưu, phối hợp; công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cho thấy, cuộc vận động đã được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo, gắn nhiệm vụ của địa phương với việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo. Cuộc vận động đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẻ của các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân và xã hội đã làm cho cuộc vận động ngày càng lớn mạnh, từng bước khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo góp phần giải quyết các chính sách an sinh xã hội của đảng, nhà nước tại địa phương
Tác giả bài viết: Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 4241
  • Tháng hiện tại: 29935
  • Tổng lượt truy cập: 2802857