Giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Đakrông

Đăng lúc: Thứ năm - 22/10/2015 08:31 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Đảng ta đã khẳng định: "Văn hóa các dân tộc là một bộ phận quan trọng trong tổng thể văn hóa Việt Nam". Vì vậy, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc nói chung văn hóa dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn huyện Đakrông nói riêng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị.
     Nhìn lại nền văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa cô huyện Đakrông thực sự rất đa dạng và phong phú; lịch sử hình thành nền văn hóa gắn liền với phong tục tập quán và đời sống thực tại của người dân. Những năm qua, cùng với sự phát triển đi lên của huyện nhà, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đã đi vào chiều sâu và hoạt động một cách có hiệu quả. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện đã đầu tư xây dựng Nhà truyền thống dân tộc Vân Kiều, Pa Cô tại trung tâm huyện, Nhà dài truyền thống Pa Cô tại xã A Ngo, Bản cổ tại xã Đakrông. Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô được phục dựng, bảo tồn như Lễ hội mừng lúa mới, A Da, Lễ hội Ariêu Ping. Đến nay trên địa bàn huyện Đakrông đã có một số lượng lớn đàn Ta Lư mới chế tác, nhiều nghệ nhân không ngừng chế tác, bảo tồn, như nghệ nhân Hồ Văn Việt (xã Tà Rụt) đến nay đã chế tác được 30 cây đàn nhằm duy trì nghề truyền thống. Đàn Ta Lư không chỉ phục vụ việc bảo tồn giá trị văn hóa của huyện mà còn là nguồn cung cấp để nhiều cơ quan chức năng tìm hiểu về giá trị, ý nghĩa của nó. Ngoài đàn Ta Lư; trên địa bàn huyện còn duy trì và phát triển nhiều loại hình nhạc cụ truyền thống đặc trưng của đồng bào như: Cồng chiêng, ABen; Sáo; Khui; Xập xỏa... và các loại nghề truyền thống của dân tộc.
      Bên cạnh đó, để đời sống văn hóa của người dân ngày càng lành mạnh, các giá trị văn hóa truyền thống có điều kiện phát triển; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện đã tiến hành nhiều hoạt động văn hóa mang ý nghĩa thiết thực như "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đến nay, đã có 100% thôn, khóm phát động xây dựng đơn vị văn hóa, 98/102 thôn, khóm được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, 21 thôn được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc. Phong trào thể dục-thể thao, văn nghệ được tổ chức thường xuyên, sôi nổi và sâu rộng với nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với người dân. Hệ thống phát thanh truyền hình được đầu tư, nâng cấp. Đến nay, huyện đã có thêm 05 trạm thu phát lại truyền hình, góp phần nâng diện phủ sóng đạt 95%. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm chặt chẽ hơn.
      Với những hoạt động trên cho đến nay cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã ý thức được rằng mình phải yêu văn hóa dân tộc mình và phải giữ gìn, phát huy bản sắc của nó, nhất là nét văn hóa trong các nghi lễ và lễ hội, nhiều giá trị văn hóa được khôi phuc và phát huy, từng bước tạo nên nét đẹp văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên hiện nay nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, trong lúc mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào Vân kiều, Pa cô vẫn còn thấp, những mầm móng văn hóa độc hại vẫn còn len lỏi xâm nhập vào đời sống xã hội. Nguyên nhân do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, thêm vào đó sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là các trang mạng nên đã tác động vào thế hệ trẻ, đã làm cho một bộ phận của tuổi trẻ đua đòi, học theo nên thường thờ ơ với nét văn hoá truyền thống của dân tộc mình; một bộ phận xem bản sắc văn hóa của mình là lạc hậu bởi sự tác động của dòng nhạc, phim, ảnh văn hóa độc hại thâm nhập. Mặt khác sự giao thoa giữa các nền văn hóa có thể làm mai một bản sắc văn hóa truyền thống trong tương lai.
Để các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào không bị mai một và ngày càng phát triển cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm của người dân với những biện pháp và định hướng cụ thể. Quán triệt đường lối chủ trương của Đảng và những biện pháp quản lý của nhà nước về hoạt động văn hoá nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục đẩy mạnh công tác “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể” ngang tầm với sự đổi mới và phát triển của huyện nhà trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, chú trọng công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa các ban ngành đoàn thể, và không ngừng cải tiến về nội dung, phương thức tổ chức phù hợp với thực tế văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn các giá trị văn hóa cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Huy động mọi nguồn lực, nhân lực, các chương trình dự án… hỗ trợ kinh phí cho công tác bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc ở địa phương. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nghệ nhân, tổ chức các khóa đào tạo cho lớp thế hệ trẻ…Thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, hội nghị, hội thảo theo nhóm xã, thôn, làng để giáo dục tính cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc. Tập trung vào nghiên cứu, xây dựng phương án sưu tầm các loại hình văn hóa của dân tộc mình. Đánh thức những tiềm ẩn trong văn hóa ứng xử của đồng bào Vân Kiêu-Pa Cô mà người lớn tuổi khó truyền đạt được cho lớp trẻ, thông qua các hình thức đó là: Tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng: Nhằm mục đích lồng ghép kể chuyện văn hóa của dân tộc mình như: ghi chép các mẫu chuyện, câu chuyện, các bài hát Dân ca, Dân vũ, nhạc cụ truyền thống, trang phục, các đạo cụ, các nghi thức lễ, các tục lệ và tập quán sống…cho các tầng lớp nhân dân trong xã, đặc biệt là thế hệ trẻ.
     Mong muốn rằng với những giải pháp mang tính đồng bộ trên cùng với sự nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ góp phần cho những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục được bảo tồn, phát triển; trở thành một món ăn tinh thần và nền tảng cho sự phát triển bền vững của huyện Đakrông.
Tác giả bài viết: Ngô Minh Phước
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 752
  • Tháng hiện tại: 13809
  • Tổng lượt truy cập: 3348606