Để công tác rà soát hộ nghèo công bằng và dân chủ

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/12/2020 08:49 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Công tác giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và các nhóm dân cư. Trong 5 năm qua (2016-2020), công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đakrông được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các chính sách hỗ trợ quan trọng của Đảng, Nhà nước đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.
Là huyện nghèo của tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua huyện Đakrông đã nỗ lực thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân làm ăn, nâng cao thu nhập. Chính nhờ vậy bộ mặt vùng nông thôn miền núi Đakrông đã có những đổi thay rõ nét, đời sống của các hộ gia đình từng bước được nâng cao.
Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ chiến lược trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu mỗi năm, UBND huyện Đakrông có các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực về mục đích và ý nghĩa của công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, xã, thị trấn tích cực triển khai, quán triệt thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo bằng các chương trình cụ thể, phù hợp với thực tế của từng địa phương.Với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, trình độ người dân còn hạn chế, tỉ lệ hộ đói nghèo khi mới thành lập huyện là trên 80% đã ảnh hưởng lớn đến công tác xóa đói giảm nghèo. Trước thực trạng đó, huyện Đakrông đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lồng ghép nhiều chương trình dự án như 134, 135 và mới đây là chương trình 30a của Chính phủ nhằm giúp người dân định hướng trong việc phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Riêng trong năm 2019, huyện Đakrông đã huy động hơn 96 tỉ đồng để thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, lao động và các vấn đề an sinh xã hội. Nhờ vậy, đến cuối năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo của Đakrông đã giảm từ 39,72% năm 2018 xuống còn 33,75%.
Xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Kết quả điều tra, rà soát càng chính xác sẽ càng làm cho chính sách giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đến đúng đối tượng và đạt kết quả cao nhất. Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đạt hiệu quả, cần thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp: Trước hết, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua truyền thông trực tiếp đến các cấp, các ngành và người dân; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành; chú trọng tuyên truyền các tấm gương điển hình vươn lên thoát nghèo nhằm thay đổi nhận thức trong Nhân dân, khắc phục tư tưởng lệch lạc không muốn thoát nghèo để hưởng chính sách của Nhà nước. Các cấp từ huyện đến cơ sở, xã, thôn đều phải xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo rà soát các cấp. Mặt khác, tổ chức triển khai kế hoạch rà soát, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên và các thành viên ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo các cấp để việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên từng địa bàn triển khai đúng quy trình, thời gian và đảm bảo tính thực chất.
Một trong những yêu cầu góp phần quan trọng vào thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đó là thực hiện rà soát phải căn cứ tiêu chí của chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành, theo đúng quy trình, phương pháp, đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Việc thực hiện rà soát phải phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương; tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích, phản ánh sai lệch thực tế về tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, không trùng lặp, bỏ sót đối tượng, tạo được sự đồng thuận của người dân. Vì thế, trong quá trình tổ chức rà soát phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; sự giám sát của Mặt trận, các tổ chức thành viên và người dân. Trên cơ sở kế hoạch rà soát của địa phương, các cấp, các ngành chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn được phân công. Lưu ý các địa phương khi tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát phải bảo đảm các thành phần; niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và phải bảo đảm thời gian niêm yết tối thiểu 7 ngày làm việc.Tập trung vào kiểm tra công tác cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo của từng địa phương… Đối với các trường hợp khiếu nại (nếu có) phát sinh ở cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm thành lập tổ, đoàn phúc tra khiếu nại và báo cáo kết quả thực hiện đến UBND cùng cấp và cơ quan cấp trên. Kết thúc cuộc rà soát từng thôn, bản, khu dân cư, xã, phường, thị trấn phải xác định được chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý; các huyện, thị xã, thành phố phải xác định được tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nguyên nhân, nhu cầu trợ giúp ở địa phương.
Tác giả bài viết: Lâm Phương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1419
  • Tháng hiện tại: 14476
  • Tổng lượt truy cập: 3349273