Xã A Bung làm tốt công tác vận động ĐBDTTS thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Đăng lúc: Thứ hai - 15/07/2019 20:50 - Người đăng bài viết: tranminhhien
A Bung là xã biên giới vùng sâu, vùng xã của huyện Đakrông, cách trung tâm huyện khoảng 70km về phía Tây Nam. Là địa bàn trọng điểm, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị; điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp; tỷ lệ đói nghèo còn cao so với mức sống chung của toàn huyện; một số hủ tục lạc hậu chưa được đẩy lùi. Chính vì vậy, nếu không được giải quyết tốt những vấn đề trên có thể là kẽ hở để các thế lực thù địch, chống phá cách mạng, kẻ xấu lợi dụng, móc nối, kích động chống phá tình đoàn kết các dân tộc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Xã A Bung làm tốt công tác vận động ĐBDTTS thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Xã A Bung làm tốt công tác vận động ĐBDTTS thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Xuất phát từ thực trạng nói trên, trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã A Bung luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã hiểu và chấp hành Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động và tự giác tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, nhằm đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới hiện nay.
Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã A Bung đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể tích cực tham mưu, phối hợp với Ban quản lý các thôn, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng phù hợp với đặc thù của địa phương như: xây dựng tủ sách pháp luật, tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, giới thiệu, trưng bày các loại tranh ảnh, khẩu hiệu về các chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của từng lĩnh vực trong đời sống xá hội tại các cuộc sinh hoạt dân chủ tại thôn, bản, tại các đoàn thể nhân dân, tại lễ hội văn hóa dân gian hay sinh hoạt dòng họ... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân.
Xác định vai trò quan trọng của công tác giáo dục pháp luật, chính vì vậy công tác tuyên truyền luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS để chuyển tải “mạch máu thông tin” đến mọi người dân. Mặt khác, một bộ phận bà con nhân dân trong xã vẫn chưa thành thạo tiếng phổ thông, cho nên việc tiếp thu các chủ trương, chính sách còn nhiều hạn chế. Để khắc phục vấn đề trên, UBND xã đã lựa chọn, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở là người bản địa, am hiểu phong tục tập quán của địa phương; kết hợp với phương pháp tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; chú trọng phương pháp tuyên truyền miệng và thảo luận nhóm là chính, 2 Nhờ đó, đã góp phần truyền tải đầy đủ, chính xác các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con nhân dân.
Trong hoạt động tuyên truyền, Đảng ủy, chính quyền xã A Bung luôn đề cao phương châm: “chân thành - thận trọng tế nhị - vững chắc” sử dụng nhiều phương thức phù hợp; quán triệt và thực hiện thật tốt phong cách: “Trọng dân - gần dân - học dân - có trách nhiệm với nhân dân”; phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và thực hiện tốt quy ước hương ước đã đề ra. Thực hiện theo lời dạy của Bác “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng ủy, chính quyền xã A Bung vì thế luôn coi trọng công tác nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương sáng về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật quả Nhà nước, có như vậy mới tạo được uy tín, sự tin tưởng, tập hợp được đông đảo nhân dân nghiên chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách.
Đảng ủy, chính quyền xã A Bung luôn coi trọng vấn đề tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân, do đó ngoài nội dung tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước theo Quyết định 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Hội đồng nhân các cấp về phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng liên quan đến chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Với hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô, nhận thức còn một số hạn chế. UBND xã A Bung và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vấn đề đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc, tính ưu việt của Đảng, nhà nước đối với DTTS. Phát huy truyền thống tự lực tự cường, cần cù sáng tạo, lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên của đồng bào, khắc phục tư tưởng tự ti, trông chờ, ỷ lại, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào đối Đảng, Nhà nước.
Hoạt động tuyên truyền luôn gắn với giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, trong đó xác định dân tộc, tôn giáo là yếu tố tác động cơ bản; ưu tiên những vấn đề có tính thời sự, dư luận chú ý hoặc cần định hướng dư luận xã hội; phản ánh và đề xuất kịp thời với các cấp có thẩm quyền các vấn đề bức xúc của xã hội; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền để phản bác lại những luận điệu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để chống phá Đảng, nhà nước ta. Thực hiện nguyên tắc kết hợp “xây đi đôi với chống” trong công tác tuyên truyền, UBND xã A bung luôn gắn với biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trên các mặt đời sống xã hội của đồng bào, đặc biệt là các Già làng, người uy tín. Tăng cường công tác tuyên truyền kết hợp với bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống; loại bỏ các luồng văn hóa độc hại, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trái với quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục của đồng bào.
Bằng việc áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã A Bung trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đưa A Bung trở thành một điểm sáng của một xã vùng cao phía Tây của tỉnh nhà.
Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 22
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 1510
  • Tháng hiện tại: 79330
  • Tổng lượt truy cập: 3525679