Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/04/2021 16:18 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Những năm qua, BTV huyện ủy thường xuyên và chú trọng công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05- CT/TW; chuyên đề năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020 được các cấp ủy, đơn vị tiến hành kịp thời, nghiêm túc, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Cùng với việc quán triệt, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy Đảng đã chủ động đề ra các nội dung, việc làm mới, sáng tạo nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị.
Qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sổng xã hội. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực, quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên, tác phong, lề lối làm việc có nhiều chuyển biến tích cực hơn, sâu sát cơ sở hơn, kịp thời nắm bắt và giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nhân dân các địa phương đã chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới.
Việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào nề nếp, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong sinh hoạt, các Chi bộ dành nhiều thời gian để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên và góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc tại mỗi cơ quan, đơn vị.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã được thì cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng: Cấp ủy, người đứng đầu ở một sổ cơ quan, đơn vị chưa bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nên việc triển khai thực hiện Chỉ thị có mặt chưa đảm bảo về nội dung và tiến độ thời gian. Việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chung chung; chưa gắn việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, những khó khăn vướng mắc, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy Đảng trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW chưa thường xuyên.
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới Đảng bộ huyện Đakrông tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên của các cấp ủy; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác.
Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc trên tất cả; hết lòng hết sức phụng sự Tố quốc, phục vụ Nhân dân.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đửc, phong cách Hồ Chí Minh; học và làm theo Bác từ những việc làm thường ngày, thiết thực gắn liền với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chínhị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức hàng năm.
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của các ngành, các cấp; đặc biệt là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nêu gương với kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong quá trình phấn đẩu của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị.
Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chổng”.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký làm theo Bác với việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo chương trình hàng năm, cả nhiệm kỳ. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo các phong trào thi đua tích cực, hiệu quả.
Tác giả bài viết: Văn Tiến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 81
  • Khách viếng thăm: 79
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 6952
  • Tháng hiện tại: 185625
  • Tổng lượt truy cập: 4767994