Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: Thứ ba - 16/04/2019 08:28 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Qua ba năm ( 2016-2019), cùng với các địa phương trong tỉnh; Đảng bộ huyện Đakrông đã, đang tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan, đơn vị.
Để việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ huyện ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị như Quy định 114-QĐ/HU, ngày 10/08/2017 “Về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị…”; Công văn số 136-CV/HU về thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp… Trong quá trình triển khai, công tác tuyên truyền luôn được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên sóng phát thanh từ huyện đến cơ sở, bằng pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức Diễn đàn trong từng chi bộ đảng, đưa các nội dung, chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; lồng ghép với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Qua đó, góp phần tác động tích cực đến tình cảm và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên và người dân.
Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở nghiêm túc thực hiện tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII theo từng chủ đề hàng năm. nhằm tạo sự thống nhất cao về mặt nhận thức và hành động; đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy các cấp ủy cơ sở đã tích cực xây dựng kế hoạch theo chuyên đề nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Định kỳ sinh hoạt chi bộ, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm quá trình thực hiện kế hoạch của mình để tập thể chi bộ tham gia ý kiến, phân tích đánh giá kết quả đạt được và góp ý những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cần khắc phục, chú trọng nêu gương của người đứng đầu; xem việc học tập và làm theo Bác là một việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, qua việc hoc tập, làm theo, các cấp ủy bổ sung xây dựng các chuẩn mực đạo đức mới phù hợp đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình. Việc đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất hành động, kịp thời phát hiện và uốn nắn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ huyện ủy xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thực hiện nội dung gắn kết giữa Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng quy hoạch đội ngũ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020-2025 ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Ngoài những yêu cầu chung về phẩm chất, đạo đức đối với đội ngũ cán bộ cấp ủy viên được quy hoạch cho nhiệm kỳ mới phải giỏi về chuyên môn, mạnh về tưởng chính trị, có khả năng tham mưu và lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, tăng cường dân chủ trong sinh hoạt đảng, phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, bồi dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức, lập trường tư tưởng, ý chí quyết tâm, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cho đội ngũ cán bộ. Làm theo tấm gương của Bác, Ban thường vụ huyện ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ phải đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, sâu sát với cơ sở, mẫu mực trong lời nói và hành động; luôn có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhằm khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng trọng tâm vào các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tư cách của cán bộ, đảng viên.
Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở các cấp ủy từ cơ sở đã tạo sự chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức và lập trường tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Nét nổi bật nhất của việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thể hiện trong nội dung, kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, Chi bộ, trong quá trình kiểm điểm, từ các đồng chí trong Thường vụ Đảng đến cán bộ, đảng viên đều căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao đã thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng khắc phục theo nội dung đã được xác định; bảo đảm dân chủ, chân thành, thẳng thắn, không nể nang, né tránh, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện nói không đi đôi với làm...
Với chủ trương, biện pháp đúng, tinh thần trách nhiệm cao, việc gắn kết giữa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở các TCCSĐ đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 1497
  • Tháng hiện tại: 79317
  • Tổng lượt truy cập: 3525666