Thị trấn Krông Klang: Khắc phục khó khăn phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng lúc: Thứ năm - 07/05/2020 20:22 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Tuy nhiên, thực tế ở các thôn bản ở thị trấn Krông Klang huyện Đakrông những năm gần đây, việc phát triển đảng viên mới ở các chi bộ Đảng cơ sở gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, để làm tốt công tác phát triển đảng, đảng bộ thị trấn đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là trong phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những con đường láng nhựa rộng thênh thang về tận từng thôn, bản; những ngôi nhà ngói đỏ thắm, những công trình nước sạch, trường lớp, điện thắp sáng và cả hệ thống thông tin truyền thông gần như phủ kín, một thị trấn tấp nập người qua lại và nhộn nhịp cảnh giao thương đã không còn xa lạ gì đối với thị trấn như Krông Klang huyện Đakrông. Kết quả ấy có được là nhờ sự góp sức không nhỏ của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế. Xây dựng và phát triển trong điều kiện thị trấn nghèo, song thành tựu mà Krông Klang đạt được trong những qua là xuất phát từ sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể; ý chí thi đua lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo của nhân dân. Đó là những yếu tố cơ bản tạo nền tảng vững chắc để thị trấn Krông Klang tiếp tục phát huy thành quả có được đồng thời là cơ sở để huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo. Thành tựu ấy chính là sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết và không ngừng sáng tạo, đổỉ mới của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn trong suốt nhiệm kỳ qua.
Đối với địa bàn miền núi, việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc là giải pháp quan trọng để thu hút đảng viên trẻ là người dân tộc thiểu số đứng vào hàng ngũ của đảng. Đặc thù là một thị trấn miền núi với hơn 42% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, thanh niên đi làm ăn xa… đó là một trở lực lớn trong công tác phát triển Đảng. Riêng chi bộ khóm Khe Xong có 279 hộ hộ, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong nhiệm kỳ qua đã không phát triển thêm một đảng viên nào. Thực hiện NQ Đại hội đảng bộ thị trấn, trung bình mỗi năm kết nạp từ 10-12 đảng viên mới, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thị trấn đã kết nạp được 36 đảng viên (đạt 72% so với NQ ĐH). Phải nói rằng, công tác phát triển Đảng ở thị trấn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đảng bộ thị trấn đã luôn nổ lực để làm tốt công tác phát triển xây dựng Đảng.
Căn cứ mục tiêu đại hội đảng bộ thị trấn đề ra, Đảng bộ thị trấn đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể cho từng giai đoạn; hàng năm, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ, gắn với việc giao nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên để theo dõi, chỉ đạo; coi việc phát triển đảng viên mới là một trong các nội dung để đánh giá xếp loại các tổ chức cơ sở đảng cuối năm. Đối với những đơn vị chưa chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, đảng bộ thị trấn nhắc nhở, thường xuyên phối hợp chi bộ các khóm, các đồng chí đảng viên theo dõi, chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác phát triển Đảng, trên quan điểm không vì số lượng, chỉ tiêu; chất lượng là cốt lõi đối với công tác xây dựng Đảng.
Để việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới đi vào thực chất, Đảng bộ thị trấn đã phân công các đồng chí trong ban chấp hành theo dõi, phụ trách địa bàn thường xuyên về dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên mới. Ủy ban MTTQ thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào hoạt động đoàn, hội gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nói đi đôi với làm”. Thông qua các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, tạo điều kiện bồi dưỡng các hội viên, đoàn viên tích cực phấn đấu vào Đảng, nhất là quần chúng là người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, chỉ đạo các khóm rà soát, nắm chắc các đối tượng quần chúng là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về công tác, lao động tại địa phương; nắm chắc danh sách các học sinh, sinh viên đã, đang tham gia học tập tại các trường có đạo đức, lập trường vững vàng. Đặc biệt là đội ngũ dân quân tự vệ, dự bị động viên, cán bộ cốt cán thôn, xóm, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, gia đình có người vươn lên thoát nghèo… qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tập trung lãnh đạo, hướng dẫn các chi bộ trong toàn huyện nắm vững quy trình thủ tục, các bước tiến hành từ khâu giới thiệu, bồi dưỡng, đến việc kết nạp đảng viên.
Với những giải pháp, cách thức triển khai đồng bộ từ thị trấn đến cơ sở, công tác phát triển đảng viên mới ở thị trấn đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong nhiệm kỳ qua thị trấn đã kết nạp được 36 đảng viên mới, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số có 8 đồng chí. Nhiều đảng viên dân tộc thiếu số mới kết nạp nhưng khi được các tổ chức cơ sở đảng giao nhiệm vụ tham gia lãnh đạo công tác đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân… đã phát huy tốt năng lực và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác. Nhiều đồng chí có uy tín, trưởng thành được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tín nhiệm, giới thiệu đảm nhận các vị trí chủ chốt trong cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở.
Việc chú trọng, quan tâm phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là dân tộc thiếu số nói riêng đã giúp các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ thị trấn Krông Klang không ngừng vững mạnh; đội ngũ đảng viên luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số được thuận lợi, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần tích cực vào ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Để làm tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên vùng dân tộc thiểu số, thời gian tới Đảng bộ thị trấn Krông Klang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để quần chúng nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng; đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội theo hướng tổ chức nhiều hơn các phong trào thi đua, tạo môi trường tập hợp đoàn viên, hội viên là cơ sở thực tiễn để tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Có thể nói, thị trấn krông Klang đang trên đà xây dựng và phát triển, Con đường đổi mới quê hương còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đồng thời cũng hội tụ nhiều thời cơ, vận hội mới để thị trấn krông Klang huyện Đakông tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, phát huy tinh thần nội lực, hi vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân thị trấn Krông Klang trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp bước thắng lợi trên con đường đổi mới, tất cả đều bắt nguồn từ sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân.
Tác giả bài viết: Trần Quốc Khánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 27
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 518
  • Tháng hiện tại: 84266
  • Tổng lượt truy cập: 3530615