Thi đua yêu nước - động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển

Đăng lúc: Thứ hai - 03/08/2020 19:35 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đakrông đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực.
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Đakrông lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Đakrông lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước được Đảng và Nhà nước phát động, trong những năm qua,huyện Đakrông đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua đa dạng, phong phú với các hình thức như: thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt và đột xuất, bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết, Chỉ thị các cấp đề ra. Các phong trào thi đua trong huyện diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực. Nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thi đua có nhiều nét đổi mới được các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa sát với tình hình thực tiễn hoạt động của đơn vị mình. Một số phong trào thi đua mang tính rộng khắp đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng như: thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc  “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”;  Các phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường... Điều ghi nhận là tất cả các phong trào thi đua trên đều được cụ thể hóa theo hướng tập trung thực hiện có hiệu quả , bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực; quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới...Ngoài ra, các phong trào thi đua truyền thống của từng ngành, lĩnh vực cũng được duy trì, có sự đổi mới về hình thức và nội dung để phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình nhằm mục đích góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động;  chung tay thực hiện cải cách hành chính;  “Nông dân sản xuất giỏi”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…Bên cạnh phát động, thực hiện các phong trào thi đua, huyện cũng đã chú trọng đến việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng để tạo hành lang pháp lý trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, khắc phục tình trạng thi đua mang tính bề nổi, hình thức. Từ đây, chất lượng khen thưởng ở các cấp, các ngành được nâng lên.
Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước của huyện Đakrông đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện, tạo động lực thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 5 năm 19,01% vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu 16 - 17%), Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 12% (chỉ tiêu 12-13%); Công nghiệp, TTCN, xây dựng tăng 22,66% (chỉ tiêu17-18%); Thương mại, dịch vụ tăng 22,86% (chỉ tiêu 20-21%). Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người từ 14,5 triệu đồng năm 2015 lên 27,5 triệu đồng năm 2020, tăng 1,9 lần (chỉ tiêu 2,2 lần), Thu ngân sách trên địa bàn 15.918 triệu đồng năm 2015 tăng lên 29.500 triệu đồng năm 2020 tăng bình quân hàng năm 13,13% (chỉ tiêu tăng 20%/năm). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần, các hoạt động thương mại dịch vụ có chiều hướng phát triển tích cực . Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện những năm qua đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đã phát triển sâu rộng trong nhân dân và cán bộ công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Từ các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ”, “Phòng trào thực hành tiết kiệm”; Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”: Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân đóng góp quan trọng như hiến đất, góp ngày công, tài sản, tiền mặt cùng với chính quyền địa phương xây dựng sở hạ tầng, làm vệ sinh, chỉnh trang nông thôn, điển hình như ông Hồ Ta Dóc - thôn Vùng Kho, xã Đakrông đã tự nguyện hiến 10.000m2 đất, ông Hồ Văn Pháo - thôn Tà Rụt 3, xã Tà Rụt đã hiến 3.500m2 đất; ông Hồ Văn Thu - thôn A La, xã Ba Nang hiến 2.500m2 đất,…
Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện cũng có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, các chính sách ưu đải người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ và các chính sách xã hội khác được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,54%/năm, giải quyết và tạo việc làm mới bình quân cho 1.027 lao động /năm… quốc phòng được củng cố tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Qua các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh đã xuất hiện ngày càng nhiều, tô thắm và minh chứng thêm cho tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước. Dù ở lĩnh vực nào, mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cũng thể hiện tinh thần phấn đấu với ý chí cách mạng , tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo. Không những biết nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm mà các điển hình tiên tiến còn luôn đoàn kết, tương thân, tương ái, gắn bó với tập thể cộng đồng.
Các tập thể, cá nhân điển hình như là những bông hoa đẹp trong một vườn hoa nhiều hương sắc, mỗi bông một vẻ, song đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, xã hội. Ghi nhận những đóng góp đó, giai đoạn 2015-2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể, Bằng khen cho 06 tập thể và 22 cá nhân; Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THCS Ba Lòng (nay là Trường TH-THCS Ba Lòng), tặng thưởng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho Ông Krây Sức (xã Tà Rụt).
Ủy ban nhân tỉnh tặng cờ thi đua cho 18 tập thể; Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tặng Bằng khen cho 130 lượt cá nhân và 28 lượt tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 43 lượt cá nhân, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 75 lượt tập thể. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định tặng Giấy khen cho 1.393 lượt cá nhân và 415 lượt tập thể; ban hành quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2.745 lượt cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 617 lượt cá nhân, danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 250 lượt tập thể.
Những kết quả trên không chỉ là nguồn động viên kịp thời đối với các tập thể và cá nhân, mà còn minh chứng rõ nét nhất về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua trên lộ trình phát triển của quê hương.
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 593
  • Tháng hiện tại: 8350
  • Tổng lượt truy cập: 3343147