Thành quả đạt được qua 20 năm là bước tạo đà để huyện Đakrông tiếp tục phát triển

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 15:36 - Người đăng bài viết: tranminhhien
* Đồng chí LY KIỀU VÂN - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đakrông (Quảng Trị)
Cuộc sống ở bản làng Đakrông

Cuộc sống ở bản làng Đakrông

Cách đây 20 năm, ngày 1/1/1997 huyện Đakrông chính thức được thành lập và đi vào hoạt động theo Nghị định 83/NĐ-CP, ngày 17/12/1996 của Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa và 3 xã khó khăn của huyện Triệu Phong. Những ngày đầu mới thành lập, huyện phải đối mặt với bao khó khăn bộn bề của một địa phương miền núi xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội vô cùng khó khăn; cơ sở hạ tầng thiếu thốn, lạc hậu; phương thức, tập quán sản xuất của người dân vẫn theo truyền thống cũ (phát, đốt, cốt, trĩa); công nghiệp, thương mại - dịch vụ chỉ mới sơ khai; đời sống của nhân dân hết sức khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 70%. Trước tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra của Đảng bộ huyện là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt; thực hiện chuyển đổi mạnh tập quán sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, công tác giáo dục - đào tạo để nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân và quan tâm giải quyết nhiều vấn đề xã hội đang tồn tại.
Trải qua 20 năm, với 5 kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự hỗ trợ giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương, đơn vị trong và ngoài huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã chung lưng đấu cật, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khơi dậy nội lực, phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đã gặt hái được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng trên 16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 ước đạt 15,5 triệu đồng/người, tăng gấp 22,1 lần so với thời điểm thành lập huyện. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội từ chỗ thấp kém đến nay đã có bước tiến bộ vượt bậc, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh. Khi mới thành lập, chỉ có các thôn gần trung tâm huyện lỵ có điện, đến nay đã có 103/103 thôn bản đã có điện lưới quốc gia; đường ô tô đã vào được 100% trung tâm xã, thị trấn; hệ thống đường liên xã, liên thôn bản đang dần được hoàn thiện; trên 85% số hộ gia đình được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh .
Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô giáo dục, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được mở rộng và sắp xếp hợp lý đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển đa dạng, rộng khắp trên địa bàn góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Công tác bảo tồn các giátrịdi sản văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đạt được những kết quả tích cực; đã đầu tư xây dựng Nhà truyền thống dân tộc Vân Kiều, Pa Kô tại trung tâm huyện, khu nhàdài truyền thống Pa Kô tại xã A Ngo, bản cổ tại xã Đakrông; nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô được phục dựng, bảo tồn như lễ hội A Riêu Ping, A Da, lễ hội mừng lúa mới... Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đạt được nhiều kết quả. Mạng lưới y tế, cơ sở khám chữa bệnh được tăng cường, đầu tư nâng cấp bảo đảm tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; đội ngũ y, bác sĩ được bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nâng cao; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm bình quân 2,64%/ năm. Các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, nhất là chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm 5%. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác lãnh đạo, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch được chú trọng. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, không ngừng đổi mới và đạt được những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cùng với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị 06-CT/TW (khóa X), Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tổ chức thực hiện sâu rộng, tạo nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Công tác cán bộ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được gắn với công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ được tiến hành dân chủ, công khai, nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, khắc phục được tình trạng khép kín, cục bộ địa phương về công tác cán bộ; trong đó coi trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ nữ, trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; công tác luân chuyển, điều động cán bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã từng bước sắp xếp, điều chỉnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tạo điều kiện để bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng. Chính vì vậy, đến nay công tác cán bộ của huyện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới và xóa chi bộ sinh hoạt ghép. Đến nay 103/103 thôn, bản đều đã có chi bộ đảng, tổng số đảng viên toàn huyện năm 1997 chưa đến 500 đảng viên thì đến nay toàn huyện có trên 2.300 đảng viên.
Với những thành quả sau 20 năm đã đạt được là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đakrông trong chặng đường mới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới; phát huy lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đưa huyện giảm nghèo bền vững”. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện quyết tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu, đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững; chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất nông - lâm - thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển và bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng bền vững. Chú trọng phát triển công nghiệp và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Krông Klang, xây dựng quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tà Rụt; khai thác có hiệu quả Hành lang kinh tế Đông - Tây, Cửa khẩu quốc tế La Lay; đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của huyện. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa huyện giảm nghèo bền vững, đổi mới đi lên cùng cả nước.
Tác giả bài viết: Ly Kiều Vân
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1239
  • Tháng hiện tại: 11919
  • Tổng lượt truy cập: 3346716