Tạo tiền đề vững chắc để vươn lên tầm cao mới

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 15:31 - Người đăng bài viết: tranminhhien
* Đồng chí LÊ ĐẮC QUỲ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đakrông (Quảng Trị) trả lời phỏng vấn
Thị trấn Krông klang – huyện Đakrông đang đổi thay từng ngày

Thị trấn Krông klang – huyện Đakrông đang đổi thay từng ngày

      Thưa đồng chí!  Ngày 01/01/1997, huyện Đakrông được thành lập theo Nghị định 83/1996/NĐ-CP của chính phủ. Với vị thế mới của mình, địa phương đã xác định phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để xây dựng và phát triển?
    
    Huyện Đakrông được thành lập theo Nghị định số 83/1996/NĐ-CP ngày 17/12/1996 của chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997. Trên cơ sở tách ra từ 10 xã khó khăn  của huyện Hướng Hóa và 03 xã vùng sâu, vùng xa của huyện Triệu Phong. Có thể nói huyện Đakrông được hình thành và phát triển với một xuất phát điểm rất thấp, cơ sở hạ tầng kỷ thuật: điện, đường, trường, trạm.. đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Vì vậy vấn đề đặt ra đối với Đảng bộ và chính quyền huyện Đakrông là: Bên cạnh việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cần phải tập trung cho việc phát triển kinh tế- xã hội,ổn định đời sống cho nhân dân, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, để cùng chung tay vượt qua mọi khó khăn thách thức xây dựng huyện Đakrông ngày càng vững mạnh.
    Nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, Chính quyền huyện là phải phát huy được mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực để tập trung ưu tiên cho đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.Đồng thời có những chính sách phù hợp để hổ trợ cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh từng bước nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của một huyện mới được thành lập.
 
 Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật của huyện sau 20 năm xây dựng và phát triển?
      20 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã “chung lưng đấu cật”, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đã gặt hái được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực KT- XH, QP- AN.
Trên lĩnh vực kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, bình quân qua các thời kỳ: 1997-2000 đạt 14,9%; 2001-2005 đạt 12,48%, 2006-2010 đạt 11,98%, 2011-2016 ước đạt 17,4%; Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng từ 27,5 tỷ đồng năm 1997 lên 41,7 tỷ đồng năm 2000, 66,7 tỷ đồng năm 2005, 272,8 tỷ đồng năm 2010, năm 2016 ước đạt 652,51 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 0,70 triệu đồng năm vào năm 1997 lên 14,5 triệu đồng vào năm 2015; ước năm 2016 đạt  15,5 triệu đồng, tăng gấp 22,1 lần so năm 1997. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm, từ hơn 70% khi mới thành lập huyện, xuống còn 47,6% năm 2009 và  21,69% vào năm 2015; bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%. Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng từ gần 3.000 tấn năm 1997 lên gần 9.000 tấn năm 2016; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 20%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, Tỷ trọng ngành Nông, Lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 65,21 xuống còn 35,03%; tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng từ 13,28% lên 28,31%; Thương mại – dịch vụ tăng từ 21,6% lên 36,04%. Việc trồng lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi gắn với quy hoạch sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động giao khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng đã thay đổi phong tục tập quán canh tác lạc hậu, góp phần nâng cao thu nhập. Đến nay, độ che phủ rừng đến cuối năm 2016 ước đạt 63,5%, nạn phá rừng làm rẫy đã được hạn chế .  100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn, bản, 92,8% hộ gia đình sữ dụng điện lưới quốc gia; 70% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp, nhà ở giáo viên, thiết bị trường học được từng bước đầu tư xây dựng, bổ sung hoàn thiện dần theo hướng chuẩn hóa. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.  Công tác khuyến công được chú trọng, đã tổ chức nhiều khoá đào tạo làm nghề: chổi đót, mộc mỹ nghệ, dệt thổ cẩm và các ngành nghề truyền thống được khôi phục, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Thương mại, dịch vụ phát triển bước đầu đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội. Bưu chính - viễn thông phát triển đáng kể; Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm từng bước mở rộng, đổi mới và phát triển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống xã hội trên địa bàn trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và hoạt động của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã; hệ thống các công trình hạ tầng cơ sở của huyện đã được đầu tư khá đồng bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được chú trọng: hoạt động y tế dự phòng được đẩy mạnh; mạng lưới y tế, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị không ngừng được bổ sung hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Ngày mới thành lập, huyện chỉ có 8 trạm y tế xã. Đến nay, toàn huyện đã có 01 bệnh viện đa khoa, 01 phòng Khám đa khoa khu vực, 01 Trung tâm y tế, 14/14 xã, thị trấn có trạm y tế, 04 phòng khám quân - dân y. Đến nay, đã có 13/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển đa dạng, rộng khắp trên địa bàn góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” được triển khai rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đến nay, đã có 100/103 thôn, bản được công nhận  văn hóa ; 21 thôn, bản được công nhận  văn hóa xuất sắc ; 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình có sự chuyển biến vượt bậc: Từ chỗ là địa bàn trắng về sóng phát thanh truyền hình, đến nay đã có 5 trạm thu - phát lại sóng truyền hình cơ sở; 04/14 xã, thị trấn có trạm truyền thanh cơ sở; tỷ lệ phủ sóng đạt trên 90%, đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
   Các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, điển hình như: Chương trình 134 về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; Chương trình  hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định 167/TTg-CP; và đặc biệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đã góp phần đổi thay diện mạo vùng đất đặc biệt nghèo khó trước đây. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện.  Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường.  Mối quan hệ hữu nghị của nhân dân giữa hai bên biên giới được tăng cường, niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng sâu sắc hơn.
      Với những thành tích về phát triển kinh tế và những thành tựu về văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đakrông đã vinh dự được chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba theo Quyết định 1385/ QĐ-CTN ngày 31/07/2014.
    Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ  huyện lần thứ V đề ra , đồng thời xây dựng một nền kinh tế phát triển  bền vững , xin  đồng chí  cho biết  huyện đã đề ra những mục tiêu, giải pháp gì cho năm 2017 và những định hướng đến năm 2020 ?
Giai đoạn 2015-2020 tình hình kinh tế thế giới và trong nước có chiều hướng cải thiện, xu hướng hội nhập cùng với những cải cách về chính sách sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020, huyện xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:
 Trước hết cần quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở các cấp.
Thứ 2: Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng sẵn có của địa phương, đảm bảo tính bền vững. Trong đó coi trọng công tác quy hoạch, xây dựng các chương trình, đề án phát triển phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng vùng.
Thứ 3: Chú trọng phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp một cách toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, đầu từ phát triển theo hướng vùng chuyên canh. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, hình thức trang trại. Phát triển rừng theo hướng bền vững, chú trọng công tác bảo vệ rừng đồng thời gắn nghề rừng với xóa đói giảm nghèo. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo số hộ nghèo được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định của Nhà nước.
Thứ 4: Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Thông qua các nguồn lực, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu nhập góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Thứ 5: Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ sản xuất như: Chương trình 30a, 135; chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM …phải gắn với việc xây dựng các mô hình kinh tế, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tổ chức lại sản xuất. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt gấp 2 lần thời điểm hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% mỗi năm, đến năm 2020 có 3 - 4 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
       Một vấn đề quan trọng nữa: Đẩy mạnh, xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng thế mạnh của huyện. Phat huy lợi thế của cửa khẩu quốc tế La Lay và Hành lang kinh tế Đông – Tây. Huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật khu vực cửa khẩu tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động giao thương tại khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay và các cửa khẩu phụ. Mở rộng mạng lưới phân phối, bán lẻ, phát triển chợ nông thôn. Tập trung khai thác tiềm năng du lịch của địa phương…
     Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm từng bước đưa Đakrông phát triển tương ứng với tiềm năng lợi thế của một huyện có nhiều tài nguyên, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư. Đặc biệt là đầu tư cho công nghiệp , du lịch sinh thái và giao thông. Đó là những quyết sách quan trọng nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội giúp cho Đakrông từng bước thoát nghèo.
 
        Xin cám ơn đồng chí!
 

 

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 32
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 809
  • Tháng hiện tại: 84557
  • Tổng lượt truy cập: 3530906