Phát huy truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong thời kỳ mới

Đăng lúc: Thứ tư - 29/07/2020 16:22 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí hàng đầu trong phương châm lãnh đạo cách mạng của Đảng. Trải qua lịch sử 90 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển, hoạt động Tuyên giáo của Đảng với rất nhiều lĩnh vực đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Cùng với sự phát triển đi lên của huyện Đakrông, sau hơn 23 năm thành lập, công tác Tuyên giáo đã tích cực, nhạy bén trong hoạt động, chủ động tham mưu cho cấp uỷ trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng, tham mưu triển khai những nội dung các văn bản của Đảng cấp trên, xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động phù hợp với địa bàn huyện miền núi. Tuyên truyền vận động thực hiện, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó trong những năm vừa qua góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Huyện nhà.
 Công tác Tuyên giáo đã bao quát toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời chú trọng nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội để định hướng kịp thời, đánh giá, tham mưu cấp uỷ xử lý và giải quyết những vấn  đề nổi cộm, mới nảy sinh tại các địa phương, kịp thời định hướng dư luận xã hội, ổn đinh tư tưởng trong nhân dân.
 Đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã không ngừng nâng cao trí tuệ, kịp thời đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các Ban Đảng, các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, đã tạo nên sức mạnh, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ.
Trong giai đoạn mới của cách mạng, công tác Tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách. Công tác Tuyên giáo trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Trên cơ sở thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác Tuyên giáo. Phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chủ động dự báo tình hình. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng theo tin thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trí, thù địch trong tình hình mới”.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục. Trước mắt, chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020; tạo không phí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 391
  • Tháng hiện tại: 23889
  • Tổng lượt truy cập: 3358686