Những thành tựu về phát triển kinh tế huyện Đakrông

Đăng lúc: Thứ năm - 08/01/2015 13:51 - Người đăng bài viết: admin
Đakrông là một huyện miền núi nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Trị , có diện tích 122.444ha, dân số 40.313 người, với 8.749 hộ, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số Vân kiều và Pa cô. Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, tuy nhiên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã chung lưng đấu cật, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, khơi dậy nội lực, phát huy tiềm năng thế mạnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội
Thị trấn krông klang

Thị trấn krông klang

Kể từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt về nhiều mặt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các nhà hảo tâm cùng quyết tâm nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, Đakrông đã phát huy tinh thần sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh. Đặc biệt, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 30a/ NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, Đakrông đã thu được những thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm, từ hơn 70% khi mới thành lập huyện, xuống còn 47,6% năm 2009 và đến nay chỉ còn 25,9%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay tăng gấp 3,3 lần so với khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết 30a và tăng gấp 11,7 lần so với khi mới thành lập huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và khá ổn định qua các thời kỳ trung bình đạt gần 14%. Giá trị sản xuất tăng từ 25,4 tỷ đồng năm 1997 lên 239,4 tỷ đồng năm 2009 và đạt 497,8 tỷ đồng năm 2014 (gấp gần 20 lần so với khi mới thành lập huyện). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng trong tổng giá trị sản xuất tăng từ 16% năm 1997 lên 29% năm 2009 và 32% năm 2014. Ngành nông nghiệp giảm từ 65% năm 1997 xuống 38% năm 2009 và còn 35% năm 2014. Thương mại – Dịch vụ tăng từ 17% năm 1997 lên 32% năm 2009 và đạt 33% năm 2014. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, người dân đã có ý thức vươn lên tự thoát nghèo. Việc trồng lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động giao khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng đã thay đổi phong tục tập quán canh tác lạc hậu, góp phần nâng cao thu nhập. Đến nay, độ che phủ rừng đạt 62,5%, nạn phá rừng làm rẫy đã được hạn chế ở mức thấp.  Đến nay, 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 90/102 thôn bản với gần 90% hộ gia đình đã được dùng điện lưới quốc gia; 70% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp, nhà ở giáo viên, thiết bị trường học được từng bước đầu tư xây dựng, bổ sung hoàn thiện dần theo hướng chuẩn hóa. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, chống mù chữ, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.
     Ngành Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng cao và có bước chuyển biến tích cực về cơ cấu sản xuất, chất lượng sản phẩm. Công tác khuyến công được chú trọng, đã tổ chức nhiều khoá đào tạo làm nghề: chổi đót, mộc mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, nghề may công nghiệp và các ngành nghề truyền thống được khôi phục, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Thương mại, dịch vụ phát triển bước đầu đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội. Bưu chính - viễn thông phát triển đáng kể; Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm từng bước mở rộng, đổi mới và phát triển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống xã hội trên địa bàn trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và hoạt động của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã; hệ thống các công trình hạ tầng cơ sở của huyện đã được đầu tư khá đồng bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được chú trọng: hoạt động y tế dự phòng được đẩy mạnh; mạng lưới y tế, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị không ngừng được bổ sung hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Ngày mới thành lập, huyện chỉ có 8 trạm y tế xã. Đến nay, toàn huyện đã có 01 bệnh viện đa khoa, 01 phòng Khám đa khoa khu vực, 01 Trung tâm y tế, 14/14 xã, thị trấn có trạm y tế, 04 phòng khám quân - dân y. Đến cuối năm 2014, đã có 8/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển đa dạng, rộng khắp trên địa bàn góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” được triển khai rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đến nay, đã có 98 thôn, bản được công nhận làng văn hóa cấp huyện; 21 thôn, bản được công nhận làng văn hóa xuất sắc cấp tỉnh; 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình có sự chuyển biến vượt bậc: Từ chỗ là địa bàn trắng về sóng phát thanh truyền hình, đến nay đã có 5 trạm thu - phát lại sóng truyền hình cơ sở; 04/14 xã, thị trấn có trạm truyền thanh cơ sở; tỷ lệ phủ sóng đạt trên 90%, đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
   Các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, điển hình như: Chương trình 134 về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; Chương trình 167 hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở; và đặc biệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đã góp phần đổi thay diện mạo vùng đất đặc biệt nghèo khó trước đây. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm, từ hơn 70% khi mới thành lập huyện, xuống còn 47,6% năm 2009 và đến nay chỉ còn 25,9%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay tăng gấp 3,3 lần so với khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết 30a và tăng gấp 11,7 lần so với khi mới thành lập huyện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được triển khai trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng cao. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” được tổ chức thực hiện sâu rộng, tạo nên nhiều chuyển biến và được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Mối quan hệ hữu nghị của nhân dân giữa hai bên biên giới được tăng cường, niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng sâu sắc hơn.
       Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và nhà nước, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm từng bước đưa Đakrông phát triển tương ứng với tiềm năng lợi thế của một huyện có nhiều tài nguyên, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư. Đặc biệt là đầu tư cho công nghiệp , du lịch sinh thái và giao thông. Đó là những quyết sách quan trọng nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội giúp cho Đakrông từng bước thoát nghèo.
      Tuy vậy, từ xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, địa bàn hiểm trở và những hạn chế trong quy hoạch chưa có tầm bao quát toàn diện…cho đến nay xét trên bình diện chung thì Đakrông là một huyện nghèo nhất tỉnh, chậm phát triển, kinh tế đang còn thấp so với bình quân chung. Để khắc phục tình trạng đó, phấn đấu rút ngắn khoảng cách phát triển so với các huyện trong toàn tỉnh. Cần phải tạo đột phá đi lên từ tiềm năng lợi thế, huy động tối đa nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm đẩy mạnh quá trình phát triển trên tất cả các lĩnh vực, sớm hoà vào nhịp độ phát triển trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
        Những kết quả đạt được trong những năm qua thể hiện sự sẵn sàng đón chào một diện mạo mới, sự đổi thay của một miền quê sơn cước. Hy vọng rằng nơi vùng cao xa xôi này sẽ trở thành một trong những điểm sáng về văn hoá và là điểm du lịch của tỉnh quảng Trị. Đakrông, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu tiềm năng cùng với những quyết tâm đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và người dân của huyện thể hiện rõ, đang kết thành một khối keo sơn, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, huy động sức dân, chung tay xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng Đakrông phát triển toàn diện, vững bước đi tới tương lai.
     Với những thành tích về phát triển kinh tế và những thành tựu về văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đakrông đã vinh dự được chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba theo Quyết định 1385/ QĐ-CTN ngày 31/07/2014.
                                                                                          
                                                                                      
Tác giả bài viết: Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 6348
  • Tháng hiện tại: 47098
  • Tổng lượt truy cập: 4816546