Những kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương ở huyện Đakrông

Đăng lúc: Thứ hai - 08/06/2020 15:11 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” đã được nhiều thành công và góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thân của nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ II, năm 2019

Lãnh đạo huyện trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ II, năm 2019

Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương đã góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Bộ máy tổ chức, cán bộ ngành văn hóa thông tin từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và ngày càng ổn định về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa bước đầu được đầu tư xây dựng, cảnh quan môi trường văn hóa được giữ gìn. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa tiếp tục được tăng cường. Ý thức giữ gìn, bảo tồn các lễ hội văn hóa, xây dựng và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng cao. Thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không vi phạm mê tín dị đoan; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí nơi cơ quan, công sở,... đối với nhân dân luôn tự giác thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh, điều chỉnh hành vi ứng xử đúng đắn trong tham gia các lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh.
Là địa phương có nhiều lợi thế về phát triển du lịch, do đó đầu tư bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa chính là giữ gìn và gia tăng các giá trị tiềm năng về tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững. Trong các loại hình di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số, di sản cồng chiêng của người Vân Kiều, Pa Cô được luôn chú trọng. Công tác bảo tồn các văn hóa vật thể và phi vật thể như khôi phục, phục dựng các lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, trong đó tiêu biểu Lễ hội A Da; Lễ hội mừng lúa mới; Lễ hội Ariêu Ping; Lễ hội Đâm Trâu; các làn điệu dân ca, nhạc cụ; Trang phục truyền thống, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống trò chơi kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo... việc đầu tư phục dựng nhiều nghi lễ tích cực trong việc tổ chức lễ hội luôn được chú trọng; Duy trì hoạt động của 02 đội cồng chiêng, 14 đội văn nghệ, 500 chiếc cồng chiêng đang được lưu giữ tại các hộ gia đình, 18 loại hình nhạc cụ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 04 nghệ nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội góp phần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa độc đáo của dân tộc; tạo sự gắn kết mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư theo hướng lành mạnh. Thông qua các hoạt động đã góp phần hướng dẫn địa phương các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; phát huy được ý thức và tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức tham gia lễ hội trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tổ chức Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ II, năm 2019 nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc Đakrông, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền văn hóa, con người Đakrông tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trên địa bàn huyện có 01 Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô, 01 nhà dài truyền thống của đồng bào Pa Cô tại xã A Ngo. Khôi phục 16 ngôi nhà bản cổ truyền thống của đồng bào Bru -Vân Kiều ở xã Đakrông. Xây dựng mới 11 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, 03 nhà văn hóa xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Có 09/13 xã, thị trấn có nhà sinh hoạt văn hóa xã; có 196 hiện vật trưng bày tại Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô,... có trên 6 làn điệu dân ca đặc sắc và 11 lễ hội truyền thống đã được đưa vào hạng mục bảo tồn và phát triển.
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ thị 41, huyện Đakrông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức động viên các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tích cực hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tạo chuyển biến rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức, năng lực trong việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giá trị di sản văn hóa độc đáo của dân tộc nhằm đáp ứng nhu cầu Văn hóa, tinh thần của Nhân dân.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 1652
  • Tháng hiện tại: 79472
  • Tổng lượt truy cập: 3525821