Những dấu ấn nhìn từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/08/2020 10:01 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Đakrông khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025

Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Đakrông khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, từ ngày 17 đến 18/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI đã Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 34 đồng chí; Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trí Tuân được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Dương được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng thời cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động và chỉ định đồng chí Thái Ngọc Châu tham gia BCH Đảng bộ huyện; tham gia BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Bầu Ủy viên UBKT Huyện ủy gồm 07 đồng chí, bầu Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy là đồng chí Lê Quang Cường.
Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2015 – 2020, qua đó, khẳng định: Trong 5 năm qua, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 5 năm 16,02%, Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 12%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng tăng 21,45%; Thương mại, dịch vụ tăng 14,79% . Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người từ 14,5 triệu đồng năm 2015 lên 27,5 triệu đồng năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 13,13%. Huy động vốn đầu tư phát triển 1.079 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Dự kiến đến cuối năm 2020 tổng số tiêu chí đạt được trong toàn huyện là 155 và tăng 68 tiêu chí so với năm 2015, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, có 01 xã (Triệu Nguyên) đạt 19 tiêu chí và không có xã dưới 08 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,54%/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Trong 05 năm đã giải quyết và tạo việc làm mới cho 5.136 lao động.
Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô mạng lưới trường, lớp được sắp xếp phù hợp hơn đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường tăng. Cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 13 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động văn hóa thông tin được quan tâm đổi mới; đời sống văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa các dân tộc được chú trọng. Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên.
Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Cơ sở vật chất khám, chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế được bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng. Công tác y tế dự phòng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng 10 loại vắc xin đạt 95,5%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt trên 97% dân số; 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác dân số tiếp tục được quan tâm, các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Mô hình thôn, bản không có người sinh con thứ ba trở lên được người dân hưởng ứng. Tình trạng tảo hôn ngày càng giảm, từ 95 trường hợp (2015) giảm xuống còn 35 trường hợp (năm 2020).
Quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, giữ vững; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, giáo dục pháp luật được tăng cường. Công tác huấn luyện, diễn tập phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an xã, diễn tập cụm được triển khai thường xuyên, đạt kết quả tốt.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 5 năm tới.
Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; giữ vững quốc phòng – an ninh”, Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, Đảng bộ huyện Đakrông xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc, khát vọng vươn lên của người dân. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế …Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 là 14-15%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 41 triệu đồng; Đến năm 2025, có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới;  Đến năm 2025, có 60% Trường mầm non, 60% Trường tiểu học và 50% Trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, 01 Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia...
Đại hội đại biểu huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu dự Đại hội và dư luận Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, khẳng định sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng bộ và Nhân dân trong toàn huyện; sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định; Không khí thảo luận của Đại biểu tại Đại hội sôi nổi, dân chủ, khách quan với nhiều ý kiến thể hiện trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội được thực hiện tích cực, dưới nhiều hình thức tạo nên khí thế sôi nổi, góp phần khẳng định Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân. Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI là sự kiện chính trị này có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tiếp tục thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vừng quốc phòng – an ninh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1575
  • Tháng hiện tại: 79395
  • Tổng lượt truy cập: 3525744