Nhìn lại công tác thi đua trong các ban Đảng Huyện ủy năm 2015 để tiếp tục vươn tới

Đăng lúc: Thứ hai - 25/04/2016 08:09 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Về điểm chung, mục đích của thi đua khen thưởng là tạo động lực để động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân không ngừng nâng cao năng lực, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở một vài lĩnh vực, thi đua còn là sự bứt phá, cạnh tranh tích cực để tạo nên những tập thể và cá nhân xuất sắc, điển hình trong rất nhiều những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    Các ban Đảng Huyện ủy, mỗi ban thực hiện một chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Tổng hợp nhiệm vụ, chức năng các ban Đảng là tham mưu cho Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, dân vận, kiểm tra, giáo dục lý luận chính trị và một số lĩnh vực khác. Vì vậy, thi đua giữa các ban Đảng tính cạnh tranh không rõ nét, thi đua chỉ có thể đánh giá bằng việc các ban Đảng tham mưu đúng, kịp thời để cấp ủy thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, ban hành được các nghị quyết, chỉ thị, quyết định phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo trực tiếp tác động vào phát triển kinh tế xã hội; quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng đạt hiệu quả, đưa huyện không ngừng phát triển.
     Từ những yêu cầu đặt ra ở trên, nhìn lại công việc năm 2015, năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà trọng tâm là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ở huyện ta là Đại hội các Chi -Đảng bộ cơ sở phải được hoàn thành trước ngày 31/5/2015 để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành vào đầu tháng 8/2015.
Và như chúng ta đã biết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đó là thành tích chung của toàn Đảng bộ. Ở đây xin được nêu những cố gắng, nỗ lực của các ban Đảng trong công tác chỉ đạo cơ sở, tham mưu cho cấp ủy xây dựng các loại văn kiện Đại hội, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên cho văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Đặc biệt là tham mưu, đóng góp ý kiến đánh giá để có nhân sự lãnh đạo từ 176 chi bộ trực thuộc cơ sở, 37 tổ chức cơ sở trực thuộc Huyện ủy và nhân sự nhiệm kỳ mới để Ban Chấp hành chủ động đề xuất cho Đại hội lần thứ V.
     Những công việc trên đây chính là các nội dung, yêu cầu đặt ra của Đại hội Đảng. Có thể nói, với những yêu cầu đó các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội mà chủ lực là các ban Đảng đã nỗ lực cố gắng để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc và thành công.
    Trước hết là công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Đảng và Đại hội Đảng; Đảng ta là Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối cách mạng nước ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ thân phận một dân tộc nô lệ hơn 70 năm về trước đến nay đã là một nước trong giai đoạn phát triển có thu nhập của người dân đạt mức trung bình. Vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao (Việt Nam đã đặt quan hệ với 185/194 nước trên thế giới). Ở huyện ta từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, chúng ta đã vượt qua những khó khăn bước đầu, không ngừng đi lên: Kinh tế tăng trưởng. Đời sống nâng cao, hộ nghèo giảm. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Thành tựu đó phải được khẳng định để tạo niềm tin, sự đồng thuận giữa dân với Đảng, tạo nên sự ủng hộ của dân với Đảng. Điều này trước mỗi nhiệm kỳ Đại hội, công tác tuyên truyền phải đạt được.
     Có như vậy, công tác tuyên truyền mới đẩy lùi tư tưởng hoài nghi, thiếu niềm tin đối với Đảng trong cán bộ, đảng viên. Từ việc tạo lòng tin, sự đồng thuận thì quần chúng thông qua các tổ chức đoàn thể mới tâm huyết với Đảng, góp ý kiến vào các nội dung trong xây dựng Đảng nhất là việc phê bình, góp ý cho mỗi cán bộ, đảng viên được cấp ủy lựa chọn cơ cấu làm nhân sự bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm nhận các vị trí trong cấp ủy hoặc trong chính quyền đoàn thể. Phê bình, góp ý chứ không phải là xô đẩy trù dập theo lối định kiến cục bộ.
     Trước những biểu hiện tiêu cực, suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên hoặc tổ chức đoàn thể mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra, người làm tuyên truyền; vận động không thể che dấu; nếu như vậy sẽ sa vào huyễn hoặc, mị dân. Ngược lại phải cùng khẳng định hiện tượng tiêu cực hiện nay là có, không những thế, còn biểu hiện tinh vi, phức tạp hơn. Nhưng không vì thế mà Đảng buông lỏng. Phải cùng với Đảng để khẳng định: Trong hơn 4 triệu đảng viên thì số đảng viên thoái hóa biến chất xuất phát từ việc sa vào chủ nghĩa cá nhân chỉ là thiểu số. Đảng ta vẫn giữ mục đích tôn chỉ với bản lĩnh kiên định. Vì vậy đã bằng mọi biện pháp để thực hiện công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh mà gần đây nhất là Chỉ thị 06, Chỉ thị 03 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lấy tư tưởng, tấm gương đạo đức và những phẩm chất cao quý của Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện. Kết hợp việc khắc phục tồn tại, giúp nhau góp ý sửa chữa theo tinh thần Nghị quyết TW4 “phê bình và tự phê bình”.
     Làm được như vậy trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác tuyên truyền góp phần làm tăng lòng tin của dân với Đảng; cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm, đồng thời cũng góp phần đẩy lùi tư tưởng kích động phá hoại của các thế lực thù địch.
     Đại hội Đảng các cấp đã đi qua, tuy nhiên công tác tuyên truyền vận động (công tác tư tưởng) thì vẫn phải tiến hành nhất là hiện nay chúng ta đang khẩn trương, chu đáo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021; công tác tuyên truyền lại tập trung vào quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân trong việc sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực theo cơ cấu để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chống lại tư tưởng kích động, phá hoại cho rằng “Dân bầu dựa trên Đảng cử”. Phải khẳng định không ai thay được quyền của mỗi người dân trên từng lá phiếu. Có như vậy mỗi người dân mới thực hiện quyền làm chủ để bầu ra nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
     Từ tuyên truyền đến việc lựa chọn nhân sự, trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, những người làm công tác tổ chức cán bộ phải từ thực tế đội ngũ và yêu cầu nhân sự để tìm chọn, đề xuất cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét giới thiệu cho cấp ủy và Đại hội. Công tác tổ chức phải kết hợp các nguyên tắc “tĩnh” và “động”, trong quy hoạch hàng năm phải tiến hành thường xuyên để đội ngũ cán bộ tuy biến động nhưng vẫn đảm bảo theo quy định: Mỗi người quy hoạch nhiều chức danh, mỗi chức danh có nhiều người. Tham gia cấp ủy là cơ sở để sau đó có điều kiện bố trí vào các chức danh của Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể. Có như vậy sau Đại hội Đảng, việc xem xét bố trí cán bộ mới hạn chế những vướng mắc. Trong quá trình thực hiện công tác cán bộ luôn khắc sâu lời dạy của Hồ Chủ tịch “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều từ cán bộ” hoặc “Cán bộ là then chốt của then chốt” theo lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
     Trong điều kiện huyện ta, công tác cán bộ phải tiến hành cân đối: Cán bộ lớn tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ luân chuyển về cơ sở hoặc ngược lại. Vừa thực hiện bố trí sử dụng, vừa đào tạo, bồi dưỡng để có nguồn cho các nhiệm kỳ sau đối với cán bộ chưa đủ chuẩn. Chính vì vậy, từ triển vọng được đánh giá, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhiều cán bộ trẻ là Chủ tịch, Bí thư xã, thị trấn đã từng bước trưởng thành, nhiều đồng chí tham gia cấp ủy huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm nhận các chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Trưởng Đài Phát thanh Truyền hình huyện, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và có cả những đồng chí là UVTV Huyện ủy, Trưởng một ban Đảng và chắc chắn trong nhiệm kỳ bầu Hội đồng nhân dân xã và huyện sắp tới sẽ có nhiều cán bộ có thêm cương vị mới ở xã và tham gia vào bộ máy Hội đồng nhân dân huyện mà sự chủ động bắt đầu từ Đại hội Đảng các cấp vừa qua.
     Làm được như vậy Ban Tổ chức đã phải luôn luôn chủ động vừa phải cân nhắc đề xuất, vừa vận động thuyết phục thì mới khỏi rơi vào hẫng hụt bị động trong công tác cán bộ.
     Đối với công tác kiểm tra, giám sát. Từ việc giúp cấp ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Ủy ban Kiểm tra phối hợp với Ban Tổ chức để tham mưu cho cấp ủy có điều kiện đánh giá đúng, rõ cán bộ về thái độ chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, cũng như năng lực hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên từ đó Huyện ủy có cơ sở thực hiện phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm hoặc giới thiệu chuyển công tác phù hợp, phát huy được năng lực sở trường của mỗi cá nhân. Kiểm tra là việc làm thường xuyên của Đảng nhất là trong các dịp Đại hội hay bầu cử như hiện nay, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền, thành công Đại hội Đảng các cấp năm 2015.
    Như vậy có thể thấy rằng, thành tích và năng lực thi đua của các ban Đảng Huyện ủy là đi đến một mục đích chung: Giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, chính trị xã hội của địa phương. Không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả bài viết: Trần Minh Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4179
  • Tháng hiện tại: 22788
  • Tổng lượt truy cập: 3357585