Nhiều điểm sáng ở Đảng bộ xã Ba Lòng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/06/2020 17:55 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước hướng về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ba Lòng đang ra sức thi đua, hăng hái lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Học sinh Ba Lòng tham gia hoạt động tập thể

Học sinh Ba Lòng tham gia hoạt động tập thể

Nhiều kết quả khả quan
     Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Ba Lòng đã chỉ đạo UBND xã tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn  mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã  từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt kết quả khá , cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
     Trên lĩnh vực kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 905,9 ha, trong đó một số cây chủ lực như: Lúa nước 114,1 ha; ngô 83,5 ha; Lạc 314 ha; Đậu đỗ 292 ha. Năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng khá cao so với năm 2015. Tổng sản lượng quy thóc là 898,5 tấn, đạt 105,3 tấn, tăng 185,7 tấn so với năm 2015, trong đó lúa nước 532.85 tấn. Tổng đàn chăn nuôi ước đạt vào năm 2020 khoảng 20.308 con . Lâm nghiệp được chú trọng phát triển, quản lý tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Nhân dân ngày càng quan tâm đầu tư phát triển trồng rừng, tổng thu nhập bình quân từ rừng hằng năm đạt trên 1,2 tỷ đồng. Hệ thống thủy lợi được nâng cấp, sửa chữa và đầu tư xây mới,  đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 65 ha diện tích canh tác cây lúa nước. Công tác xây dựng cơ bản: tổng số vốn xây dựng từ năm 2016 đến nay là 45.260 triệu đồng, trong đó xây dựng các công trình tiêu biểu như công trình nước sạch thôn và đường giao thông nông thôn , công trình nhà hiệu bộ trường ở các trường Mầm Non; Nhà đa năng trường Tiểu học và THCS Ba Lòng.... Khu di dân tránh lũ được quy hoạch giai đoạn I là 100 lô đất, đã cấp cho 87 hộ dân làm nhà ở...
     Các ngành tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, trên địa bàn xã có 32 cơ sở sản xuất TTCN cá thể với khoảng 107 lao động tham gia, sản phẩm chủ yếu là xay xát các loại mặt hàng nông sản, giết mổ gia súc, chế biến mộc, sản xuất vật liệu xây dựng. Nhìn chung các cơ sở hoạt động có hiệu quả đem lại thu nhập cải thiện đời sống cho nhân dân cho nhân dân. Ngành thương mại - dịch vụ đã có bước phát triển, hàng hoá dịch vụ phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dân, mạng lưới bán lẽ được phát triển rộng rãi. Hiện trên địa bàn xã có 01 doanh nghiệp và 120 hộ kinh doanh nhỏ lẽ. Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, phục vụ tốt hơn đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Tình hình thu chi ngân sách thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định và có trọng tâm, trọng điểm. Công tác thu ngân sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là nguồn thu thường xuyên, thu nhập bình quân 5 năm ước đạt 412.362.000 đồng/năm. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên và một số chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý ngân sách đảm đảm đúng quy định.    
      Công tác chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công. Thực hiện đảm bảo kịp thời các chính sách an sinh xã hội.. Công tác xoá đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả quan trọng,  hiện nay, hộ nghèo trên địa bàn xã có  90 hộ, 372 khẩu, chiếm 10,19%; giảm 95 hộ so với đầu nhiệm kỳ; hộ cận nghèo 37 hộ, 161 khẩu, chiếm 4,19%, giảm 46 hộ so với đầu nhiệm kỳ.
      Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, toàn diện; năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền; phong trào thi đua “Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, phát huy sức mạnh quần chúng Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của xã.

Công nhân điện lực Quảng trị lắp đặt lưới điện tại ba lòng
Tạo sự phát triển toàn diện, bền vững
      Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Ba Lòng định hướng mục tiêu tổng quát là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, Nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác mọi tiềm năng lợi thế của xã nhà; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy hiệu lực, hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, vai trò hoạt động và giám  sát của Mặt trận, đoàn thể nhân dân; tăng cường các biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực đưa xã Ba Lòng giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
   Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách. Theo đó, xã tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát huy nguồn lực, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách do huyện  giao và Nghị quyết HĐND  xã  quyết định.
     Nhiệm kỳ 2020-2025, xã tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm; có kế hoạch rà soát, sắp xếp danh mục đầu tư, thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp để xây dựng thành công Chương trình nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư xây dựng và sau đầu tư trên địa bàn. Xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông liên xã, các tuyến đồng ở các thôn đảm bảo nhu cầu sản xuất của nhân dân. Tiếp tục đầu tư, xây dựng, duy tu sửa chữa và khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất góp phần tăng năng suất, xoá đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, xã  tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện,tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về an ninh, chính trị; trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan  trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ. Ngoài ra, xã  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng trên các lĩnh vực.
     Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ba Lòng tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa con người vùng Chiến khu, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, đề ra.
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 797
  • Tháng hiện tại: 8554
  • Tổng lượt truy cập: 3343351