Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông

Đăng lúc: Thứ năm - 28/10/2021 14:04 - Người đăng bài viết: admin
Trong những năm qua, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện Đakrông đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát ngày càng được nâng lên, khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
Hoạt động giám sát của Ban KTXH HĐND huyện Đakrông

Hoạt động giám sát của Ban KTXH HĐND huyện Đakrông

Tại các kỳ họp, HĐND đã giám sát các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền; thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản…đồng thời xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; giám sát hoạt động của HĐND và các Ban HĐND huyện; giám sát công tác điều hành của UBND huyện.
Để nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp, trước kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo gửi tài liệu kỳ họp để các đại biểu nghiên cứu đúng thời gian quy định; phối hợp với UBMTTQVN huyện tổng hợp những vấn đề mà cử tri quan tâm; chỉ đạo các Tổ đại biểu sinh hoạt Tổ, phân loại những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, tổng hợp và phân công đại biểu chất vấn tại kỳ họp.
Chất lượng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn ngày càng được nâng lên, không khí tại các kỳ họp của HĐND sôi động, việc thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp mang tính cởi mở, thẳng thắn và thiết thực, nhiều tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt quyền chất vấn đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các chính sách liên quan đến đời sống người dân, các đại biểu thảo luận sôi nổi, có chất lượng nêu ra các các vấn đề bức thiết của địa phương cần được giải quyết để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND trả lời, giải trình và báo cáo cử tri rõ quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị cơ bản nhận được sự đồng thuận cao.
Hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát hàng năm của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện được triển khai nghiệm túc, đúng trọng tâm, trọng điểm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn, nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý, sử dụng đất tại các địa phương, đơn vị, thực hiện chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách an sinh xã hội …
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động giám của  HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện chủ yếu thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn, chưa thực sự chủ động đề xuất các vấn đề nổi lên cần giám sát, tính chuyên môn đối với từng vấn đề giám sát còn hạn chế, các kiến nghị sau giám sát của HĐND và của đại biểu HĐND có trường hợp chưa được thực hiện kịp thời, nghiêm túc; một số đại biểu chưa thực sự tích cực tham gia phát biểu, thảo luận, chất vấn trong các kỳ họp của HĐND huyện, thiếu tự tin, ngại va chạm,  nhiều đại biểu vừa là chủ thể thực hiện hoạt động giám sát, vừa là đối tượng chịu sự giám sát nên còn lúng túng trong giải quyết mối quan hệ giữa thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ của đại biểu dân cử, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, các cuộc giám sát nên chất lượng, hiệu quả giám sát còn hạn chế.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thời gian tới, hoạt động giám sát của HĐND huyện cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát: Cần phải đa dạng hóa các hình thức giám sát; HĐND huyện phải phân công và tạo điều kiện để đại biểu phát huy vai trò giám sát của mình như mời đại biểu tại khu vực bầu cử tham gia các cuộc giám sát chuyên đề; đưa nội dung giải quyết kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn, giải trình và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để đại biểu chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện. Qua đó thể hiện trách nhiệm của HĐND trong việc theo dõi, giám sát đến cùng những nội dung đại biểu đã kiến nghị và ý kiến kiến nghị của cử tri.
Hai là, tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, bố trí thời gian tham gia hoạt động HĐND: Đại biểu HĐND huyện phần lớn hoạt động kiêm nhiệm, một số đại biểu lần đầu tham gia HĐND, thậm chí chưa từng tham gia công tác quản lý nhà nước, nên việc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động cho đại biểu là hết sức cần thiết, nhất là đối với đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Cần tăng cường tổ chức học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế cho đại biểu HĐND. Đây là cách thức tiếp cận nhanh nhất, hiệu quả nhất để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm cho đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, tự thân mỗi đại biểu cần chủ động học tập, thường xuyên trau dồi kỹ năng hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện. Mỗi đại biểu HĐND cần tự xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm và báo cáo với Thường trực HĐND huyện để thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với cử tri nơi mình được bầu.
Ba là, nâng cao nhận thức về vai trò giám sát của đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện: Việc đổi mới nhận thức về vai trò giám sát của đại biểu HĐND có ý nghĩa hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND, Tổ đại biểu HĐND. Vì vậy, Thường trực HĐND huyện cần tập trung tuyên truyền, tổ chức tập huấn, giao ban nhằm nâng cao nhận thức về vai trò giám sát của đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đặc biệt là vai trò giám sát của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát tại kỳ họp.
 Tổ đại biểu HĐND huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt Tổ để kịp thời nắm bắt các thông tin ở cơ sở từ đại biểu HĐND huyện tại các khu vực bầu cử. Qua đó phản ánh các vấn đề nổi cộm ở cơ sở đến HĐND, Thường trực HĐND huyện, đề xuất các vấn đề giám sát sát với thực tế.
Bốn là, phải cung cấp đầy đủ thông tin cho đại biểu HĐND: Để hoạt động giám sát của Tổ đại biểu, đại biểu đạt hiệu quả, Thường trực HĐND cần cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động giám sát. Thông tin phải mang tính khách quan, khoa học, được xử lý từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài những thông tin do Thường trực HĐND, các cơ quan liên quan cung cấp, mỗi đại biểu HĐND cần lắng nghe thông tin từ phía cử tri, phân tích, đánh giá tính chính xác của thông tin, đồng thời, đối chiếu với các quy định của pháp luật để xem xét vấn đề một cách toàn diện, lựa chọn những thông tin đang được dư luận và xã hội quan tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đa số cử tri quan tâm để đề ra kiến nghị đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, yêu cầu các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Xuân Thắng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 28
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 3395
  • Tháng hiện tại: 100703
  • Tổng lượt truy cập: 5046377