Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: Thứ hai - 03/02/2020 10:08 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Ngày 30/1/2020, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN huyện Đakrông đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Lễ kỉ niệm vinh dự có mặt các mẹ Việt Nam Anh Hùng Kăn Thung và Hồ Thị Ta Lữ; Tham dự Lễ kỉ niệm, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Ly Kiều Vân - UVTVTU - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Nam - TUV - PCT UBND tỉnh; về phía huyện Đakrông có đồng chí Nguyễn Trí Tuân - TUV - Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các ban Đảng, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn, các đoàn thể, hội xã hội cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí Đảng viên lão thành; Đảng viên trẻ tiêu biểu cùng cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện.
Các đại biểu tỉnh; huyện chụp ảnh kỉ niệm tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Các đại biểu tỉnh; huyện chụp ảnh kỉ niệm tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Trí Tuân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng. Năm 1858, Thực dân Pháp đưa quân vào xâm lược nước ta, nô dịch nhân dân ta, lập ra chế độ cai trị thực dân - phong kiến chuyên chế hà khắc để vơ vét tài nguyên, áp bức, bóc lột thậm tệ. Với truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã vùng lên chống áp bức bóc lột, tiến hành các cuộc khởi nghĩa, nhưng đã lần lượt bị thất bại vì không tìm ra được đường lối để cứu nước. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối thì ngày 05/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này đổi tên là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã quyết ra đi tìm con đường để giành độc lập tự do cho dân tộc. Người đã bất chấp mọi nguy hiểm, gian khổ bôn ba khắp năm châu, bốn biển và đã bắt gặp  Chủ nghĩa Mac – Lê Nin, rút ra chân lý: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuân đọc diễn văn tại Lễ kỉ niệm
Dưới ánh sáng của cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lê nin soi sáng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, kết hợp với phong trào yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến kết luận, muốn làm cách mạng giải phóng dân tộc phải có một Đảng cách mạng và người đã chuẩn bị về mặt lý luận, tổ chức để cho ra đời một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Thông qua tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, Người đã đào tạo hàng trăm cán bộ tại các lớp học ở Quảng Châu, và cử đi đào tạo ở Liên Xô. Từ đó, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng vào phong trào công nhân, nông dân Việt Nam. Nhờ hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.
Ở trong nước, để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc kỳ, An Nam Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ; Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. Trên cơ sở đó để thống nhất về tư tưởng và hành động cần phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất để lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Ái Quốc, ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc). Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng… Trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt có giá trị như Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuất phát từ lịch sử và ý nghĩa đó mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (Tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3/2/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, từ đây Cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, quyết định sự phát triển của dân tộc theo con đường: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi đến xã hội công sản”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.
Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, với sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp cao cả của Đảng, của dân tộc mà lớp lớp các chiến sỹ cộng sản đã là tấm gương để đoàn kết toàn dân lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Mới ra đời chưa đầy 03 tháng đã làm nên cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là  Xô Viết - Nghệ Tĩnh, lập ra chính quyền công nông đầu tiên ở hàng trăm làng xã. Tiếp đó là Cao trào cách mạng 1936 - 1939 đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ! Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 -  1945 tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 giành độc lập dân tộc và chính quyền về tay nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuân trao huy hiệu 50, 55, 60 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên lão thành
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử  dân tộc Việt Nam mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là mốc son chói lọi trong mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, đồng thời đánh dấu mốc lịch sử của nhân loại,  “Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.
Cách mạng tháng tám thành công, nhưng đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” “ giặc đói, giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”, chính phủ cách mạng dưới sự chèo lái của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng vững. Lợi dụng triệt để mâu thuẫn trong hàng ngũ của địch, cô lập kẻ thù, đoàn kết toàn dân, đưa cách mạng vượt qua thách thức hiểm nghèo.
Thực dân Pháp dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 19/12/1946, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm sắt đá: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đáp lời kêu gọi của Trung ương Đảng, của Hồ Chủ tịch, dân tộc ta đã anh dũng đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp với phương châm: Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến... Qua 9 năm kháng chiến gian khổ hy sinh, Đảng ta đã lãnh đạo quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ vào ngày 20/7/1954 lập lại hoà bình ở Đông Dương. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đã thắng lợi: Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến hành quá độ lên xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho cách mạng cả nước; miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng giải phóng dân tộc để đánh đổ đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện thống nhất đất nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chúng ta phải đương đầu với mọi thủ đoạn xâm lược của Đế quốc Mỹ. Chúng đã tiến hành tàn sát đồng bào miền Nam, đánh phá miền Bắc, với những vũ khí tối tân nhất, mọi phương tiện chiến tranh hiện đại của một đế quốc mà lúc đó cả thế giới ai cũng khiếp sợ để hòng khuất phục dân tộc ta nhưng chúng đã thất bại.
Trước sức mạnh tàn bạo của kẻ thù, đứng trước vận mệnh lịch sử của dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và quyết tâm: “Quyết đánh và quyết thắng Mỹ”. Đảng ta đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; tranh thủ được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ, tạo ra sức mạnh tổng hợp. Bằng sức mạnh của dân tộc, sức mạnh thời đại, phát huy cao độ trí tuệ và lòng dũng cảm vô song của người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã quy tụ thành sức mạnh vô địch để làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, đưa vị thế dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới, là thiên trường ca của thế kỷ XX, Bắc – Nam xum họp một nhà, giang sơn thu về một mối.
Nước nhà thống nhất bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ra sức khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện khó khăn vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh ác liệt, lại phải đương đầu với  hai cuộc chiến tranh mới ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, khó khăn chồng chất lên vai dân tộc Việt Nam một gánh nặng vô cùng lớn, thêm vào đó chính sách cấm vận bao vây về chính trị, kinh tế của các thế lực thù địch, những biến động phức tạp của tình hình thế giới, trước sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa làm cho khó khăn thêm chồng chất khó khăn và tưởng chừng không vượt qua nổi.
Đứng trước hoàn cảnh đó, trên cơ sở đánh giá tình hình đất nước và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm, Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã sáng suốt đề ra đường lối đổi mới từ đổi mới, tư duy đến đổi mới toàn diện mở ra bước ngoặt quan trọng trên con đường giữ vững độc lập dân tộc định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với thời đại. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu và hoàn thiện, đưa đất nước phát triển toàn diện đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Từ một nước nghèo nàn và lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá, đất nước ta đã trở thành nước đang phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng vào diện tốp đầu thế giới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa định hình. Văn hoá – xã hội phát triển, xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ, là uỷ viên không thường trực của Hội đồng bảo an liên hợp quốc. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang đạt được kết quả tích cực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Những thành tựu qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đã được thể hiện rõ ở những thành quả sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội, tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo, là minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam.
Cùng với truyền thống yêu nước vẻ vang của nhân dân ta, đồng bào các dânt ộc Đakrông một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ, có tinh thần đoàn kết, đấu tranh anh dũng, bền bỉ. Nơi đây một thời là chiến khu kháng chiến, căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đồng bào các dân tộc Đakrông đã tham gia đấu tranh lật đổ các thế lực phong kiến, anh hùng bất khuất trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, biết bao con người ưu tú của mảnh đất Đakrông đã hi sinh xương máu cho độc lập của dân tộc, vì cuộc sống bình yên của chúng ta hôm nay. Sự hi sinh cao cả đó đã góp phần to lớn đưa đất nước ta bước qua hai cuộc trường chinh một cách vẻ vang với những chiến thắng lừng danh.
Năm 1997, huyện Đakrông được thành lập, trải qua 23 năm xây dựng và phát triển trong muôn vàn khó khăn, trải qua 5 kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, không ngừng đổi mới, lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân vượt qua khó khăn, giành được nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng, giải quyết việc làm hàng năm cho hơn 1000 lao động; 100% số xã và thôn đều có đường ô tô đến trung tâm, 100% thôn bản có điện lưới quốc gia; tỷ lệ dùng nước sạch ở đô thị đạt 98,72%, ở nông thôn đạt trên 85%. Chương trình MTQG xây dựng NTM đã và đang tạo nên những chuyển biến quan trọng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi huyện nhà. VHXH có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô mạng lưới trường lớp được quy hoạch, sắp xếp phù hợp, cơ sở vật chất trường học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa, heienj đại hóa, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, 14/14 xã, thị trấn đều đạt chuẩn Quốc gia về y tế, các thiết chế văn hóa được qua tâm đầu tư và xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho nhân dân. Các chính sách xã hội, người có công, gia đình chính sách được thực hiện đảm bảo. An ninh chính trị, TTATXH được ổn định, AN-QP được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Đảng bộ huyện luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong bàn bạc và quyết định; đề cao kỷ cương, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.
Cũng trong chương trình Lễ kỉ niệm, Đảng bộ huyện Đakrông cũng đã tổ chức công bố và trao quyết định, huy hiệu 50, 55, 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên lão thành, những năm qua đã có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển của huyện Đakrông.

Tác giả bài viết: Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 739
  • Tháng hiện tại: 24237
  • Tổng lượt truy cập: 3359034