LLVT huyện Đakrông thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/06/2017 08:29 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Năm 2017, Ban CHQS huyện Đakrông tập trung Quán triệt, cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, biện pháp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT vững mạnh mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu.
Trung đội Dân quân cơ động huyện thực hành đánh thuốc nổ

Trung đội Dân quân cơ động huyện thực hành đánh thuốc nổ

Ngay từ đầu năm, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 1421-NQ/ĐUQS của Đảng uỷ Quân sự tỉnh về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 đến 2020; Mệnh lệnh số 192/ML-BCH ngày 20/01/2017 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nhiệm vụ QPAN năm 2017. Đặc biệt là quán triệt nắm vững những vấn đề mới đặt ra trong công tác huấn luyện năm 2017, như: Quân số huấn luyện của lực lượng dân quân cơ động, quy định biên chế mỗi trung đội 31 đồng chí (tăng 09 đ/c); lực lượng Tự vệ cơ quan được tổ chức thành 10 tiểu đội; lực lượng dân quân Binh chủng hỏa lực (Cối 82 và ĐKZ) tăng lên 02 trung đội, quân số trung đội 12,7mm tăng lên 23 đ/c; Nội dung huấn luyện năm nay, 100% các đơn vị dân quân tự vệ thực hành 3 tiếng nổ...Với lượng thời gian huấn luyện rất ngắn, đây là lần đầu tiên dân quân tự vệ tiếp xúc và sử dụng thuốc nổ thật, nên ngoài chất lượng huấn luyện, khâu bảo đảm an toàn xác định là vấn đề quan trọng nhất. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã có sự nổ lực lớn trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, nhiều biện pháp, trong đó đã thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản là:
Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện nhận thức sâu sắc vi trí, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu và phương châm huấn luyện, SSCĐ, nhất là những nội dung mới đặt ra trong huấn luyện. Tạo được sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng cho 100% các đơn vị có quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Tập trung tổ chức chuẩn bị tốt cả về con người, cơ sở vật chất; nhất là chỉ đạo các đơn vị rà soát tổ chức biên chế lực lượng đúng quy định; tổ chức cho 106 cán bộ các cấp tham gia thực hiện tốt các nội dung, chương trình tập huấn quân sự, chính trị, bồi dưỡng cán bộ giáo viên; đầu tư hơn 150 triệu đồng để cải tiến, làm mới mô hình học cụ, xây dựng thao trường, bãi tập để đảm bảo phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Hướng dẫn và tổ chức cho 100% các đơn vị đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện và tiến hành soạn thảo giáo án, bài giảng và thông qua đúng quy trình trước khi bước vào thực hành tổ chức huấn luyện.
Tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện đúng nội dung, chương trình theo Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ Quốc phòng về quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ, kết hợp với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò của cơ quan quân sự trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; tổ chức cho cán bộ cơ quan thường xuyên bám sát đơn vị, trực tiếp hướng dẫn cho lực lượng dân quân, tự vệ về một số nội dung mới, như tra lắp và thực hành động tác đặt, đánh thuốc nổ và các yếu tố đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc nổ thật; công tác quản lý, sử dụng vũ khí đạn và cách xử lý các tình huống xảy ra... Triển khai xây dựng mô hình điểm về huấn luyện, (năm 2017 Ban CHQS chọ Ban CHQS xã Ba Lòng làm điểm) để các đơn vị tham quan, học tập rút kinh nghiệm về triển khai thực hiện. Trong quá trình huấn luyện, đã có sự đổi mới, linh hoạt, sáng tạo về phương pháp, trong đó, đột phá vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện sát nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng, địa bàn, phương án chiến đấu. Đồng thời, tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập. Năm 2017, tham mưu cho huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập phòng chống cháy rừng ở cấp huyện; chỉ đạo 3 xã thuộc cụm 2 (Húc Nghì, Tà Long, Pa Nang) diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Tích cực đổi mới phương pháp tổ chức kiểm tra huấn luyện, tăng cường kiểm tra đột xuất, phúc tra kết quả huấn luyện nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện; tập trung biện pháp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của những năm trước đây, đồng thời tích cực chống bệnh thành tích, coi nhẹ huấn luyện; chủ quan, mất cảnh giác trong SSCĐ.
Tổ chức duy trì cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luôn nêu cao cảnh giác, thường xuyên nắm chắc tình hình vùng trời, trên tuyến biên giới, tình hình an ninh chính trị tại các địa bàn trọng điểm; chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quyết tâm, kế hoạch chiến đấu, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn, làm cơ sở cho luyện tập, huấn luyện, diễn tập. Nắm chắc tình hình địa bàn, trao đổi thống nhất những vấn đề có liên quan về phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Đẩy mạnh các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị toàn diện trong các nhiệm vụ của LLVT, trong đó gắn việc giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp các Ban, ngành, đoàn thể kịp thời đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở các đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2017.  
Từ những giải pháp đó, kết quả huấn luyện bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng. Đến nay, gần 90% xã, thị trấn và đơn vị tự vệ trong toàn huyện đã tổ chức huấn luyện xong cho các đối tượng theo chương trình quy định, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, nhất là an toàn trong sử dụng thuốc nổ, bắn đạn thật. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đây là kết quả quan trọng, là cơ sở có thể khẳng định rằng: Lực lượng vũ trang huyện Đakrông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT vững mạnh mọi mặt, tạo thuận lợi để kinh tế, xã hội địa phương tiếp tục phát triển./.
Tác giả bài viết: Phan Văn Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3296
  • Tháng hiện tại: 119595
  • Tổng lượt truy cập: 5065269