Kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 09-KL/HU của Huyện ủy Đakrông

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/09/2019 11:01 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Việc triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/HU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 07/11/2011 của BCH Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016-2020.
Việc triển khai thực hiện Kết luận đã có sức aanhr hưởng lớn trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, đã hình thành nhiều phong trào văn hóa ở các địa phương trong toàn huyện, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Những kết quả tích cực đó, đã khơi dậy phong trào TDĐKXDĐSVH trên toàn huyện và đã được Chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng. Góp phần vào sự đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Lòng tự hào, ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về giá trị, vai trò của văn hóa đối với đời sống xã hội được nâng lên; các hủ tục lạc hậu được bải bỏ; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…đã hình thành môi trường sống lành mạnh. Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần quan trọng trong các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người mới.
Trong 3 năm qua, bình quân trên toàn huyện số hộ đạt gia đình văn hóa tăng trên 2% mỗi năm; tỷ lệ gia đình văn hóa giai đoạn 2016-2018 cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 31,15%. Hiện tại tỷ lệ đạt gia đình văn hóa trên toàn huyện chiếm 82,94%. Toàn huyện có 103 thôn, khóm đã phát động xây dựng thôn văn hóa, giai đoạn 2011-2015 có 101/102 thôn được công nhận thôn văn hóa chiếm 99,01%; giai đoạn 2016-2018 có 102/103 thôn được công nhận đạt 99,02. Trong đó có 09 thôn đạt thôn văn hóa xuất sắc cấp tỉnh và 42 thôn được UBND huyện công nhận.
Từ năm 2011-2015 có 94/94 cơ quan, đơn vị đã được phát động xây dựng đơn vị văn hóa, trong đó có 90/94 đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa đạt 95,74%; Trong 3 năm 2016, 2017, 2018 có 41 đơn vị được công nhận lại và 03 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc cấp tỉnh…phấn đấu chỉ tiêu đến năm 2020 có 100% đơn vị đạt chuẫn văn hóa.
Thiết nghĩ , việc xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện theo Nghị quyết Trung ương 5( khóa VIII) về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc” đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, hình thành nhân cách con người, giảm tệ nạn xã hội, xây dựng con người văn minh, thôn, bản văn minh, cộng động văn minh; nhằm thúc đẩy trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 4609
  • Tháng hiện tại: 76681
  • Tổng lượt truy cập: 3523030