Kết quả công tác tuyên giáo của Đảng năm 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/01/2019 10:21 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Năm 2018, tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu về kinh tế - thương mại của thế giới, việc bình thường quan hệ giữa Mỹ - Triều Tiên, Hàn Quốc - Triều Tiên mang lại kết quả tích cực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Bắc Á và trên thế giới, việc khôi phục và đạt được thỏa thuận để đi đến ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một thành công lớn đối với sự hợp tác cùng phát triển giữa các nền kinh tế trên thế giới.
Tiềm lực của đất nước đã lớn mạnh hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có điểm khởi sắc. Kết quả nổi bật là tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đạt 6,98%, ước cả năm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,7%); bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng 6,57%. Chính trị - xã hội ổn định. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống người dân nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai được đặc biệt quan tâm. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt theo đúng tinh thần “không có vùng cấm” với những kế quả cụ thể, đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Tình hình thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định thế giới và khu vực. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, vấn đề Biển Đông; chính sách bảo hộ ở một số nước, đặc biệt là Mỹ tiếp tục gia tăng sẽ là rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Giá nông sản và tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kích động, biểu tình, chống phá Đảng, Nhà nước diễn ra ở một số địa phương; việc lợi dụng mạng xã hội để đưa những thông tin xấu độc không đúng sự thật ngày càng có xu hướng gia tăng, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, vấn đề cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông… đã tác động không nhỏ đến tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra thuần tuý. An ninh biên giới ổn định, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở, trực ban đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp lễ, tết. Tình hình sản xuất gieo trồng lúa và cây hoa màu của bà con Nhân dân trong năm 2018 diễn ra theo đúng kế hoạch, các địa phương trong huyện đều tổ chức sản xuất đảm bảo đúng lịch thời vụ. Diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn huyện là 7.210,1 ha, đạt 100% KH (tăng 168,8 ha so với năm 2017 1 ); tình hình đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện tương đối ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, chủ động công tác tiêm phòng.
Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ổn định. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Trong năm 2018, ngoài việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử của quê hương, đất nước, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát các sự kiện thuộc năm chẵn, năm tròn và tập trung vào một số sự kiện trọng đại để tăng cường nội dung và phương pháp tuyên truyền như: Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Pari về lập lại hòa bình ở Việt Nam 27/01 (1973-2018) ; 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 02/02 (1908 - 2018); 200 năm ngày sinh Các Mác 05/5 (1818 - 2018); 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2018) ; 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948 - 2018); 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa 09/7 (1968 - 2018); 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng 20/8; 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018); 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 3/12/2018). Cùng với tuyên truyền những sự kiện trọng đại là tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về thực hiện Kế hoạch số 86, 84 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 50, 51 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Tuyên truyền việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII) để cán bộ, đảng viên nắm được những chủ trương của Đảng đối với phát triển kinh tế, xây dựng Đảng hiện nay. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tiếp tục được thực hiện và đạt được những kết quả tích cực: Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (Khóa XII) gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ cùng với những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước từ sau Đại hội Đảng đến nay đã từng bước đi vào cuộc sống, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong Đảng, trong hệ thống chính trị và có sức lan tỏa ra xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Định kỳ Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện tổ chức 2 tháng một lần để thông tin các vấn đề thời sự và phổ biến một số văn bản quan trọng của Trung ương, tỉnh và huyện, hướng dẫn nội dung trọng tâm, phương pháp tuyên truyền thời gian tới. Các hoạt động văn hóa - thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Công tác phát thanh truyền hình đã bám sát các chủ trương, phản ánh kịp thời tình hình thực tế của địa phương lên sóng Đài PTTH tỉnh, chất lượng tin bài đã được nâng cao góp phần truyền tải những thông tin, sự kiện quan trọng, các chính sách của Đảng, Nhà nước, thu hút được người nghe và người xem. Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.
Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm BDCT huyện nâng cao chất lượng gắn lý luận với thực tiễn. Chỉ đạo, phối hợp với TTBDCT huyện mở 03 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng với 248 học viên; 01 lớp Bồi dưỡng đảng viên mới với 69 học viên; 01 lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2018 với 40 học viên; 01 lớp bồi dưỡng để cấp giấy xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị với 111 học viên; 02 lớp chương trình chuyên đề: Giáo dục chủ nghĩa yêu Việt Nam, Hội nhập quốc tế, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng với 147 học viên. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, nội dung Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, thông báo nhanh nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tại huyện với 676 đối tượng tham dự.
Với tinh thần đổi mới phương pháp quán triệt, các báo cáo viên được phân công phải xác định được nội dung trọng tâm, có phân tích, liên hệ với thực tiễn, so sánh sự khác nhau giữa Nghị quyết mới được ban hành và Nghị quyết đã ban hành trước đây về cùng một vấn đề, nội dung, tìm ra điểm mới. Sau khi được tiếp thu Nghị quyết, cán bộ, đảng viên phải viết Bài thu hoạch cá nhân. Qua học tập, quán triệt nghị quyết đã giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy được trách nhiệm cá nhân để gương mẫu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác khoa giáo, tiến hành sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo. Chỉ đạo, phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo huyện mở 3 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn huyện. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng đăng ký chủ đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017; tổ chức Diễn đàn “vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực,nêu cao vai trò tổ chức thực hiện các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi một cách hiệu quả. Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có chiều hướng cải thiện hơn nhờ cải cách thể chế, môi trường đầu tư. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều cơ chế chính sách mới của Đảng và Nhà nước được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh được mong đợi sẽ làm khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng.
Những kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2018 là cơ sở, tiền đề vững chắc cho sự phát triển các năm tiếp theo. Huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp, các ngành của Trung ương, của Tỉnh trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững; nhiều chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi được chú trọng triển khai thực hiện; chính sách về cán bộ được Đảng và Nhà nước quan tâm. Bộ máy tổ chức quản lý Nhà nước được kiện toàn vững mạnh, năng lực quản lý điều hành được tăng cường. Đối với huyện Đakrông với vị trí hết sức thuận lợi nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đường Hồ Chí Minh, Cửa khẩu quốc tế La Lay; khu đô thị Tà Rụt được hình thành trong tương lai … là tiềm năng và lợi thế của huyện để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, huyện cũng đã xác định những khó khăn thách thức như: Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2018 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với chúng ta. Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, yếu kém. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Huyện cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như nền kinh tế phát triển chậm, thiếu bền vững, các nguồn lực chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả; tình hình thiên tai, dịch bệnh có thể diễn biến bất thường, phức tạp; nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế và giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn. Với những thuận lợi và những khó khăn thách thức nêu trên, công tác Tuyên giáo của huyện xác định giữ vai trò quan trọng; vì vậy trong thời gian tới cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả góp phần tích cực nhằm ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng dư luận xã hội nhằm tạo thế và lực thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đakrông năm 2018.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Ái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 663
  • Tháng hiện tại: 24161
  • Tổng lượt truy cập: 3358958